PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do aplikované atropologie - YBSC077
Anglický název: Applied Anthropology
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. (23.12.2019)
C Cílem přednášek je představit studentům a studentkám bakalářského studia uplatnění a aplikaci profese antropolog/ček v praxi. Zaměříme se na historický, teoretický a metodologický vývoj aplikované antropologie. Budeme rovněž problematizovat etické aspekty spojené s dopady aplikovaných projektů i výzkumnou a politickou situovanost antropologů/žek v současné společnosti. Pozdější program kurzu vyplní pozvaní přednášející, kteří představí své působení v konkrétních aplikovaných projektech, které jsou zaměřeny na tvorbu sociálních politik (komunitní práce a sociální vyloučení), městské plánování, rozvojových a humanitárních projektů a advokační antropologii (ochrana práv marginalizovaných skupin).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK