PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Terénní praxe v romských osadách - YBSC071
Anglický název: Field Work in Roma Villages
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (17)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
Mgr. Kateřina Horská
Vyučující: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
Prerekvizity : {Podmínkou zapsání předmětu je absolvování alespoň jednoho z následujících kurzů: YBSC140, YBA085, YBA383, YBSB027, YBSC147, YBZB40000}
Neslučitelnost : YBA176
Záměnnost : YBA176
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (16.12.2019)
Terénní praxe v Cikánské osadě pod Letanovským mlýnem. Praxi budou předcházet dva přípravné semináře.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. (22.01.2020)

Těžištěm kurzu a podmínkou atestace je účast na terénním výzkumu v osadě v termínu 21.6. - 27.6. 2020.

Do Letanovců jezdíme opakovaně již řadu let. Ubytování je na faře na karimatkách, ve spacácích. 

Studenti si připraví drobné výzkumné projekty, které se pokusí v terénu realizovat.

Praxi budou předcházet dva semináře, v nichž si rozdělíme práci.

1.     Seznámení s lokalitou, teoretické ukotvení. 

2.     Osvojení si metodologických zásad. Příprava vlastních projektů v lokalitě. 

 

 

 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK