PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sociologie globalizace - YBSC070
Anglický název: Sociology of the Globalization
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vít Klepárník, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vít Klepárník, Ph.D.
Prerekvizity : {Prerekvizity k předmětu Sociologie globalizace}
Neslučitelnost : YBA298
Záměnnost : YBA298
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (16.12.2019)
Kurz podává obecný úvod do problematiky globalizace, sociologie globalizace a proměn sociologického zkoumání daného fenoménu. Je rozdělen do tří navazujících částí: Obecného úvodu do problematiky globalizace a jejího sociologického zkoumání (1), analytického pohledu na její jednotlivé dimenze (ekonomika, stát, kultura, technologie, náboženství atd.) s využitím koncepcí vybraných autorů (2) a navazují pohled na důsledky globalizace ve vybraných oblastech (sociální nerovnost, migrace, mezinárodní systém).
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (16.12.2019)

Témata

1. Koncept/koncepty globalizace

2. Sociologie globalizace: témata a teorie

3. Stručná historie globalizace

4. Globální ekonomika: kapitalismus a ekonomická základna globalizace (Immanuel Wallerstein, William I. Robinson)

5. Globalizace kultury (George Ritzer, Pierre Bourdieu)

6. Globalizace, technologie a globalizace médií (Robert McChesney, John Thompson, Thomas McPhail)

7. Globalizace a náboženství (Samuel Huntington, Marc Jürgensmayer)

8. Globalizace a kosmopolitní demokracie (David Held, Mary Kaldor, Daniele Archibugi)

9. Dopad globalizace na národní stát (Theda Skocpol, Stephen Krasner, Leo Panitch)

10. Globalizace a nerovnost

11. Globální migrace: historie a trendy

12. Globalizace a budoucnost světového řádu

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (16.12.2019)

Podmínkou absolvování je účast (60 % přednášek), vystoupení (v podobě referátu ze zadané literatury) v délce cca 15 min.

 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (16.12.2019)

Povinná literatura (vybrané pasáže)

Beck, Ulrich. (2007). Co je to globalizace? Omyly a odpovědi. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).

Bauman, Zygmunt. (1999). Globalizace: důsledky pro člověka. Praha: Mladá fronta.

Holubec, Stanislav. (2009). Sociologie světových systémů: hegemonie, centra, periferie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

 

Doporučená literatura

Árnason, Jóhan P. (2010). Historicko-sociologické eseje. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Bauman, Zygmunt. (2015). Stát v krizi. V Olomouci: Broken Books.

Giddens, Anthony. (2010). Důsledky modernity. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

Martel, Luke. (2016). The Sociology of Globalization. London: Polity Press, 2. vydání.

Kendall, Gavin – Woodward, Ian – Skrbis, Zlatko. (2009). The Sociology of Cosmopolitanism: Globalization, Identity, Culture and Government. London – New York: Palgrave Macmillan.

Sassen, Saskia. (2007). A Sociology of Globalization. New York – London.

Savage, Mike – Bagnall, Gaynor – Longhurst, Brian. (2005). Globalization and belonging. London: Sage Publications.

Schuerkens, Ulrike. (2008). Globalization and Transformations of Local Socio-Economic Practices. New York – London: Routledge.

Šubrt, Jiří. (2010). Kultury, civilizace, světový systém. Praha: Karolinum.

Šubrt, Jiří a kolektiv. (2008). Soudobá sociologie III. (Diagnózy soudobých společností). V Praze: Karolinum.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK