PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Srovnávací psychologie - YBSC059
Anglický název: Comparative Psychology
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (01.10.2018)
Kurz je souborem tematicky zaměřených přednášek věnujících se problematice kognitivních schopností živočichů. Především se jedná o témata úzce se vztahující k lidské kognici, tedy homologické nebo analogické kognitivní schopnosti k lidským. Konkrétně se zde zabýváme komunikačními schopnostmi, konceptuálním chováním, numerickými schopnostmi či pamětí. Specifickou kapitolou je sociální kognice, teorie mysli a sebeuvědomění. Vedle teoretických poznatků jsou studenti seznámeni také s metodickým zázemím studia těchto kognitivních schopností zvířat.
Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. (01.10.2019)

Témata:

2.10. Jitka Lindová: Mezidruhová komunikace I - lidoopi

9.10. Jitka Lindová: Mezidruhová komunikace I - papoušci, delfíni

16.10. Jitka Lindová: Konceptuální chování

23.10. Katarína Prikrylová: Sociální kognice

30.10. Lucia Stemmerová: Učení

6.11. Jitka Lindová: Používání nástrojů

13.11.Kamil Vlček: Navigace

20.11. Jitka Lindová: Počítání

27.11. Tereza Roubalová: Referenční komunikace

4.12. Kamil Vlček: Paměť 

11.12. Tereza Roubalová: Zpěv

18.12. Denisa Kovácsová: Sebeuvědomění

8.1. Jitka Lindová: předtermín


Studijní literatura:
* Povinná:
HILLIX, W. A., RUMBAUGH, D. Animal bodies, human minds: Ape, dolphin, and parrot language skills. New York: Springer Science & Business Media, 2013. ISBN 0306477394.
SHETTLEWORTH, S. J., BLOOM, P., NADEL, L. Fundamentals of comparative cognition. Oxford: Oxford University Press, 2013. ISBN 0195343107.
De WAAL, F. Dobráci od přírody. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1421-7.

* Doporučená:
PEPPERBERG, I. M. The Alex studies: cognitive and communicative abilities of grey parrots. Harvard: Harvard University Press, 2002. ISBN 0674008065.
LINDOVÁ, J. Kultura - lidské unikum? In HAVLÍČEK, J. ed. Příroda a kultura v proměnách: evoluční a biologické teorie kultury. Praha: Academia, 2017 (v tisku).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK