PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Česká otázka v evropském kontextu I. - YBSC044
Anglický název: Modern Czechism in the European Context I.
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 80 / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Miloš Havelka, CSc.
Vyučující: prof. Miloš Havelka, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová, Ph.D. (01.10.2018)
V perspektivě dějin idejí a vývoje českého politického myšlení od poloviny 18. století do současnosti jsou vysvětlovány základní koncepty české kulturní, historické, národní sebereflexe a jejich evropské kontexty.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová, Ph.D. (01.10.2018)

Témata:

1) Periodizace českého politického myšlení. Tři fáze českého národního vzestupu.

2) České myšlení bez státu. Národní emancipace, České myšlení ve vlastním státu.

3) Do Vídeňského kongresu. Osvícenství, historismus a konzervatismus.

4) V době předbřeznové. Panslavismus a bohemismus.

5) V revolučním roce 1848. Počátky liberalismus a nacionalismu. Vznik samostatné české politiky.

6) Neoabsolutismus, prozatímní ústava a podvazování národního hnutí.

7) 1860-1880 - rozpad jednotné národní strany, český vzdor a vídeňská „revoluce se shora“.

8) Vznik moderní české politiky. Institucionální předpoklady a symboly vzestupu.

9) 90. léta. Prosazování „mladočechů“ a „realisté“ Diferenciace politické scény. Vznik ideových a profesních stran.

10) První světová válka, zahraniční akce a domácí odboj. Manifest spisovatelů. Wilsonova doktrína a české ohlasy.

11) Vznik republiky. „Nová Evropa“, „odrakouštění“, „pětka“, „Malá dohoda“, „Nová Střední Evropa.

12) Mnichov a okupace: pokusy o rozchod s první republikou: konzervativní, liberální, reakční. Nová slovanská politika.

13) Třetí republika a „Unorový převrat“. Stalinský a reformní socialismus. Normalizace.

Studijní literatura:

Povinná:
HAVELKA, M. Dějiny a smysl. Praha: Lidové noviny, 2001. ISBN 80-7106-424-6.

KŘEN, J. Historické proměny češství. In HAVELKA, M. Spor o smysl českých dějin 2, 1938-1989. Praha: TORST, 2006, s. 543-557. ISBN 80-7215-292-0.

MASARYK, T. G. Česká otázka. Snahy a tužby národního obrození, kterékoli vydání.

Doporučená:
MACURA, V. Znamení zrodu, České národní obrození jako kulturní typ. Brno: H&H, 1995. ISBN 80-85787-74-1.

URBAN, O. Česká společnost 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982. ISBN nepřiděleno.

HROCH, M. Na prahu národní existence. Praha: Mladá fronta, 1999. ISBN 80-204-0809-6.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK