PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář kontrolované četby - Kuhn: Struktura vědeckých revolucí - YBSC003
Anglický název: Guided Reading Seminar - Kuhn
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
Korekvizity : YBFA004
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (12.10.2018)
Předmět je určen pouze pro kombinovanou formu studia. Kniha staví provokativním způsobem problémy filosofie a historie vědy. Přináší nové pohledy, ale také terminologii.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (12.10.2018)

Atestace probíhá formou písemného referátu, který by měl rozpoznat polemický kontext tohoto dnes již klasického textu. Měl by také předvést autorovu argumentaci a správně vyložit všechny klíčové pojmy.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (01.10.2018)

Studijní literatura:

Povinná:
KUHN, T. S. Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH, 1997. ISBN 80-86005-54-2.

Doporučená:
FULLER, S. Thomas Kuhn: A Philosophical History for Our Times. Chicago: University of Chicago Press, 2000. ISBN 0-226-26894-2.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (01.10.2018)

http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=1066

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK