PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Evoluční psychologie (kombinovaná forma) - YBSB035K
Anglický název: Evolutionary Psychology (Combined Study)
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Klára Bártová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Klára Bártová, Ph.D.
Korekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do psychologie - kombinovaná forma (YBSB003k) nebo Proseminář k interpretaci textu - kombinovaná forma (YBZF04)}
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Proseminář k interpretaci textu - kombinovaná forma (YBZF04 nebo YBFA04)}
Neslučitelnost : YBA254, YBSB035
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (12.12.2019)
Evoluční psychologie je mladá a v současné době velmi populární disciplína na pomezí psychologie a evoluční biologie, která usiluje o nalezení bazálních mechanismů lidského chování. Studenti budou seznámeni se základními směry v tomto oboru, přičemž důraz bude kladen na témata, jejichž výzkum probíhá také na naší fakultě. Skupinu přednášejících budou tvořit specialisté na lidské partnerské a sexuální chování, vzhled a atraktivitu, socialitu, ontogenezi, vyjadřování emocí, komunikaci, teorie konfliktů a spolupráce, problematiku životního prostředí člověka, organizaci lidské mysli a další oblasti.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (12.12.2019)

Povinná:

  • BARRETT, L., DUNBAR, R., LYCETT, J.. Evoluční psychologie člověka. Praha: Portál, 2007, s. ISBN 978-80-7178-969-7.
  • Dunbar, R. I. M.. Příběh rodu Homo : nové dějiny evoluce člověka. Praha: Academia, 2009, 222 s. ISBN 978-80-200-1715-4.
  • FLEGR, J.. Evoluční biologie. 2., opr. a rozšíř. vyd.. Praha: Academia, 2009, s. ISBN 978-80-200-1767-3.

Doporučená:

  • BUSS, D. M.. Evolutionary psychology: the new science of the mind. 4th ed.. Boston: Pearson Allyn & Bacon, 2012, s. ISBN 978-0-205-00278-8 .
  • LINDOVÁ, J., STELLA, M.. Společnost a společenskost z evolučního pohledu. . In ŠUBRT, J. a kolektiv. Soudobá sociologie IV. Aktuální a každodenní . Praha: Karolinum, 2010, s. 9-42. ISBN 978-80-246-1789-3..

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (12.12.2019)

Znalost odpřednášené látky a povinně předepsané literatury.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Klára Bártová, Ph.D. (22.01.2020)

Předběžný sylabus:

Základní teorie evoluční psychologie
Gen. Historie oboru
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Klára Bártová, Ph.D. (22.01.2020)

Úspěšné absolvovaný písemný test

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (12.12.2019)

http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=409

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK