PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Evoluční psychologie - YBSB035
Anglický název: Evolutionary Psychology
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 80 / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Klára Bártová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Klára Bártová, Ph.D.
doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.
Klára Valentová
Korekvizity : YBSB003
Neslučitelnost : YBSB035K
Prerekvizity : YBSA002
Je neslučitelnost pro: YBSB035K
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová, Ph.D. (24.06.2018)
Evoluční psychologie je mladá a v současné době velmi populární disciplína na pomezí psychologie a evoluční biologie, která usiluje o nalezení bazálních mechanismů lidského chování. Studenti budou seznámeni se základními směry v tomto oboru, přičemž důraz bude kladen na témata, jejichž výzkum probíhá také na naší fakultě. Skupinu přednášejících budou tvořit specialisté na lidské partnerské a sexuální chování, vzhled a atraktivitu, socialitu, ontogenezi, vyjadřování emocí, komunikaci, teorie konfliktů a spolupráce, problematiku životního prostředí člověka, organizaci lidské mysli a další oblasti.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Klára Bártová, Ph.D. (11.11.2019)

Povinná:

  • BARRETT, L., DUNBAR, R., LYCETT, J.. Evoluční psychologie člověka. Praha: Portál, 2007, s. ISBN 978-80-7178-969-7.
  • Dunbar, R. I. M.. Příběh rodu Homo : nové dějiny evoluce člověka. Praha: Academia, 2009, 222 s. ISBN 978-80-200-1715-4.
  • FLEGR, J.. Evoluční biologie. 2., opr. a rozšíř. vyd.. Praha: Academia, 2009, s. ISBN 978-80-200-1767-3.

Doporučená:

  • BUSS, D. M.. Evolutionary psychology: the new science of the mind. 4th ed.. Boston: Pearson Allyn & Bacon, 2012, s. ISBN 978-0-205-00278-8 .
  • LINDOVÁ, J., STELLA, M.. Společnost a společenskost z evolučního pohledu. . In ŠUBRT, J. a kolektiv. Soudobá sociologie IV. Aktuální a každodenní . Praha: Karolinum, 2010, s. 9-42. ISBN 978-80-246-1789-3..

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Klára Bártová, Ph.D. (14.09.2022)

Znalost odpřednášené látky a povinně předepsané literatury.

Docházka min. 70 %

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Klára Bártová, Ph.D. (31.10.2023)

DULEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Žádosti o zápis nad limit akceptujeme až po první hodině. Pokud se vám na kurz nepodařilo zapsat, tak, prosím, přijďte na první hodinu. Žádosti o zápis nad limit budeme řešit osobně na konci první hodiny. Zároveň mějte prosím na paměti, že je kurz určen pouze pro studenty druhého a vyššího ročníku.

 

Předběžný sylabus 2023

4.10.2023 - Základní teorie evoluční psychologie (Jitka Lindová)

11.10.2023 - děkanské volno

18.10.2023 - Gen. Historie oboru (Jitka Lindová)

25.10.2023 – Evoluce tělesné atraktivity (Klára Bártová)

1.11.2023 – Sourozenectví, rodičovství (Klára Bártová)

8.11.2023 - Evoluce dlouhodobých svazků I. (Klára Bártová)

15.11.2023 - Evoluce dlouhodobých svazků II. (Klára Bártová)

22.11.2023 - Evoluce dlouhodobých svazků III. (Klára Bártová)

29.11.2023 - Evoluce sociality (Klára Valentová)

6.12.2023 – Evoluce kognice (Jitka Lindová)

13.12.2023 – Evoluce komunikace (Jitka Lindová)

22.12.2023 – Evoluce kultury (Martinec Nováková)

3.1.2023 – Předtermín

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Klára Bártová, Ph.D. (14.09.2022)

Úspěšné absolvovaný písemný test

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Klára Bártová, Ph.D. (09.10.2020)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10705

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK