PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Psychologie celoživotního vývoje - YBSB033
Anglický název: Psychology of Whole Life Development
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Klára Bártová, Ph.D.
doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Mgr. Eva Richterová, Ph.D.
doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
Korekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do psychologie (YBSB003) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do společenských věd II. (YBSA002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (24.06.2018)
Tento přednáškový cyklus volně navazuje na přednáškový cyklus Vývojová psychologie. Nabízí studentům přehled stěžejních poznatků současné vývojové psychologie, včetně metod výzkumu užívaných v současné vývojové psychologii. Témata kursu se zaměřují na popis zákonitostí psychického vývoje v období školního věku, dospívání, dospělosti a stáří. Cyklus přednášek provází studenta systematickou četbou základní literatury, nabízí také cesty propojení a interpretace poznatků ze základní literatury.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. (27.03.2020)

Ke zkoušce student prostuduje předepsanou literaturu a průběžně také studijní opory v Moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9134

 

V důslednu neplánovaných opatření v souvislosti s šířením koronaviru dochází  v tomto kurzu od 16. 3. 2020 až do odvolání ke změnám organizace studia a drobným úpravám podmínek ukončení kurzu- sledujte prosím studijní opory v Moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9134

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (28.09.2018)

Témata:

1) Základní témata vývojové psychologie v celoživotní perspektivě, metody výzkumu.

2) Eriksonova periodizace vývoje (devět věků člověka s důrazem na školní věk, dospělost a stáří).

3) Periodizace vývoje s důrazem na konceptualizaci problémů dospělosti a stáří.

4) Školák - nástup do školy, školní připravenost a zvládání školních nároků.

5) Sociální vývoj v průběhu školního věku a adolescence - zájmy, herní aktivity, skupiny.

6) Kognitivní vývoj školního dítěte.

7) Vývoj čtení a psaní ve školním věku.

8) Morální vývoj - školní věk a dospělost.

9) Vývoj emocí a jejich regulace (školní věk a dospělost).

10) Vývoj osobnosti a identity školního dítěte.

11) Dospívání - jeho biologické a sociální charakteristiky.

12) Dospělost - psychosociální vývoj a hlavní témata.

13) Stárnutí - konceptualizace a témata.

Studijní literatura:

Povinná:
THOROVÁ, K. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2014 . ISBN: 978-80-262-0714-6. Vybrané kapitoly.

LANGMEIER, J. KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. 2. vydání. Praha: Grada, 2006. ISBN: 978-80-247-1284-0. Vybrané kapitoly.

BLATNÝ, M. ed. Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum. 2016. ISBN 9788024634623. Vybrané kapitoly.

Doporučená:
ŘÍČAN, P. Cesta životem. 3. vydání. Praha: Portál. 2014. ISBN 9788026207726. Vybrané kapitoly.

ERIKSON, E. H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Devět věků člověka. Praha: Portál, 2015. ISBN 9788026207863.

HUNT, M. Dějiny psychologie. Praha: Portál, 2015. ISBN: 978-80-262-0898-3. S. 335-376.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. (20.02.2020)

Podmínkou k zakončení předmětu je naplnění 75 % docházky v přednáškovém cyklu. LS 2020 má 12 výukových týdnů (20. 2. - 14. 5. , výuka 9. 4. se nekoná)

 

Pro ukončení předmětu a získání hodnocení student píše písemný test, který je tvořen celkem deseti otevřenými otázkami.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK