PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Klasikové sociokulturní anthropologie - YBSB027
Anglický název: Classics of Sociocultural Anthropology
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (75)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
Korekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do antropologie (YBSB002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do společenských věd II. (YBSA002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Neslučitelnost : YBA383
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (24.06.2018)
V několika zastávkách u významných představitelů jednotlivých antropologických směrů se pokusíme ukázat teoretické přístupy a významné objevy, které formovaly obsah oboru. Sledování historického vývoje oboru neznamená ani jeho encyklopedické pokrytí, ani dějiny překonávání jednotlivých teorií teoriemi lepšími. Antropologie je vědou, v níž různá teoretická východiska mohou existovat vedle sebe a přinášet badatelský zisk. Porozumění jednotlivým přístupům vede přes porozumění kontextu práce jednotlivých badatelů a jejich slavné texty, které patří k trvalému dědictví antropologie.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (27.09.2018)

Témata:

1) Antropologie jako věda o těch druhých.

2) Osvícenský a romantický vliv na utváření antropologie.

3) Teorie matriarchátu Johanna Jakoba Bachofena.

4) Morganova Pravěká společnost, evolucionismus.

5) Frazerova Zlatá ratolest.

6) Difúzionismus, heliolitická škola.

7) Franz Boas.

8) Sapir-Whorfova teorie.

9) Ruth Benedictová, konfigurationismus.

10) Škola Culture and Personality Margaret Meadová její výzkumy a kritika D. Freemana.

11) Funkcionalismus; B. Malinowski: Vědecká teorie kultury.

12) Claude Lévi-Strausse strukturalismus.

13) Symbolická antropologie (Clifford Geertz).

Studijní literatura:

Povinná:
BUDIL, I. T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton 1998. ISBN 80-7254-001-7.

SOUKUP, V. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál 2000. ISBN 80-7178-328-5.

BENEDICTOVA, R. Kulturní vzorce. Praha: Argo 1999. ISBN 80-7203-212-7.

Doporučená:
FRAZER, J. Zlatá ratolest. Praha: Mladá fronta 1994. ISBN 80-204-0488-0.

GEERTZ, C. Interpretace kultur. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) 2000. ISBN 80-85850-89-3.

LÉVI-STRAUSSE, C. Cesta masek. Praha: Dauphin 1996. ISBN 80-86019-22-5.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK