PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Politiky paměti - YBSB023
Anglický název: Memory Politics
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Neslučitelnost : YBA210
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (22.06.2018)
Cílem kursu je seznámit studenty se základními přístupy sociálních věd (sociokulturní antropologie, sociologie) k analýze a interpretaci minulosti resp. toho, jak je minulost v současnosti přítomná. Prostřednictvím přednášek a četby klíčových textů budeme sledovat, jak je minulost ve společnosti a společností utvářena a jak je s ní zacházeno. Součástí kursu bude i několik exkursí (veřejný prostor, muzeum, divadelní či filmové představení).
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (27.09.2018)

Témata:

1) Úvod.

2) Sociální rámce paměti (M. Halbwachs).

3) Komunikativní a kulturní paměť (J. a A. Assmannovi).

4) Paměť a historie (J. Le Goff, P. Nora aj.).

5) Habituální paměť (P. Connerton).

6) Diskuze exkurse + dokumentární film.

7) Paměť a archiv.

8) Paměť a muzeum.

9) Paměť a město.

10) Paměť a krajina.

11) Rodinná paměť.

12) Paměť a trauma.

13) Politiky paměti.

Studijní literatura:

Povinná:
BENSA, A. ed. Politika paměti: antologie francouzských společenských věd. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 1998. ISBN 80-902196-3-2. Vybrané kapitoly.

HALBWACHS, M. Kolektivní paměť / Maurice Halbwachs: kritické vydání připravené Gérardem Namerem za spolupráce Marie Jaissonové. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-7419-016-2. Vybrané kapitoly.

KRATOCHVIL, A. ed. Paměť a trauma pohledem humanitních věd: komentovaná antologie teoretických textů. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR / Akropolis, 2015. ISBN 978-80-7470-109-2. Vybrané kapitoly.

Doporučená:
ANDERSON, L. R., ROSSINGTON. M., WHITEHEAD, A. eds. Theories of memory: a reader. Baltimore: Johns Hopkins University, 2007. ISBN 978-0-8018-8729-1.

MASLOWSKI, N., ŠUBRT, J. Kolektivní paměť: k teoretickým otázkám [online]. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2689-5. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=11052071

MISZTAL, B. A. Theories of social remembering. Philadelphia: Open University Press, 2003. ISBN 0-335-20831-2.

RADSTONE, S. Memory and methodology. Oxford: Berg, 2000. ISBN 1-85973-202-X.

Další studijní materiály:
Průběžně aktualizovaná dílčí povinná literatura k dispozici v IS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK