PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Cesty k postmoderní antropologii - YBSB022
Anglický název: Postmodern Anthropology
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://četba na 24.2.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Korekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do s-k. antropologie (YBSB002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do společenských věd II. (YBSA002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Neslučitelnost : YBA139
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (22.06.2018)
Záměrem semináře je představit sociokulturní antropologii jako obor determinovaný a situovaný historickými, politickými a kulturními podmínkami. Zaměříme se proto na klíčové okamžiky proměn antropologického myšlení, tedy od počátků antropologie přes metodologický obrat a konstitutivní tradice anglosaské a francouzské antropologie k antropologii postkoloniální, postmoderní, reflexivní a kritické. Cílem semináře je ukotvit povahu současné antropologie a proniknout tak do současné epistemologie oboru. Kurz bude mít seminární povahu: kombinace výkladu, diskuze odborných textů a cvičení.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (27.09.2018)

Témata:

1) Úvod a záměr kursu. Ontologie - epistemologie - metoda.

2) Od pojmu kultura k etnografickému výzkumu (evolucionismus, metodologický obrat).

3) Kulturní relativismus (americká antropologie 1. pol. 20. st.).

4) Antropologie jako sociální věda (britská a francouzská tradice).

5) Interpretativní obrat.

6) Postkoloniální obrat.

7) Sociální konstruktivismus.

8) Kritická teorie.

9) Reflexivní obrat.

10) Spory o kulturu.

11) Postmoderní antropologie.

12) Symetrická antropologie.

13) Ontologický obrat.

Studijní literatura:

Povinná:
ERIKSEN, T. H. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-465-6. Vybrané kapitoly.

ORTNER, S. B. Teorie v antropologii od šedesátých let. Biograf. 2004, 34, s. 123-162. ISSN 1211-5770.

PFLEGEROVÁ, M. Antropologické konceptualizace subjektivity a alternativní ženská antropologická tradice. Český lid: Etnologický časopis = Ethnological Journal. 2005, 92(4), s. 367-390. ISSN 0009-0794.

Doporučená:
ERICKSON, P. A., MURPHY, L. D. A History of Anthropological Theory. 4th edition. University of Toronto Press, 2013. ISBN 978-1442606593.

KOTTAK, C. P.: Cultural Anthropology. Appreciating Cultural Diversity. 15th edtition. University of Michigan, 2013. ISBN 978-0-07-131854-9.

RAPPORT, N., OVERING, J. Social and Cultural Anthropology. The Key Concepts. London and New York: Routlege, 2004. ISBN 978-0415181563.

Další studijní materiály:
Průběžně aktualizovaná dílčí povinná literatura k dispozici v IS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK