PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Migrace a postmigrační procesy (kombinovaná forma) - YBSB016K
Anglický název: Migration and Post-Migration Processes
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Vyučující: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Korekvizity : YBSB002K
Neslučitelnost : YBA384, YBSB016
Prerekvizity : YBFA004
Je neslučitelnost pro: YBSB016
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)
Kurz se zaměří na problematiku migračních a postmigračních procesů. Představí stěžejní paradigmata v přístupu k studiu migrace (asimilace, integrace, transnacionální přístup). Dále se zaměří na klíčové otázky, které diskurz o migracích utvářejí. Zabývat se bude migrací jako odpovědí na socioekonomický kontext života jedince/skupin. V souvislosti s postmigračními procesy se zaměří na otázky adaptace a zapojení migrantů do společnosti cílové země, stejně jako vytváření transnacionálních vazeb, a to na úrovni legislativy státu, ekonomických struktur, sociálních sítí, sociálního přijetí majoritou atd.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)

Témata:

1) Úvod - vývoj migrace v posledních 200 letech - migrace jako zkušenost moderní společnosti.

2) Vývoj vědeckého diskurzu o migraci.

3) Migrace jako vzorec chování, typy migrací.

4) Migrace jako cesta, hranice státu a jejich překračování.

5) Přístupy národního státu k migraci - imigrační a integrační politiky.

6) Postmigrační proces - asimilace.

7) Postmigrační proces - integrace.

8) Postmigrační proces - transnacionalismus.

9) Migrační sítě jako aktér migračních a postmigračních procesů.

10) Migrace, ekonomika a sociální stratifikace.

11) Vztah migrantů a majority.

12) Migrace a země původu.

13) Konstrukce identity migrantů, viditelné a neviditelné menšiny, dobrovolné a nedobrovolné menšiny.

Studijní literatura:

Povinná:
Baršová, A., Barša, P. Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2005. ISBN: 80-210-3875-6. Vybrané kapitoly.

Brettell, C. B. Theorizing Migration in Anthropology, The Social Construction of Networks, Identities, Communities, and Globalscapes, In BRETTELl, C. B., HOLLIFIELD, J. F. eds. Migration Theory: Talking Across Disciplines. New York: Rotledge, 2014, s. 113-160. ISBN-10: 0415954274; ISBN-13: 978-0415954273.

Szaló, C. Transnacionální migrace: proměny identit, hranic a věděni o nich. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. ISBN 978-80-7325-136-9. Vybrané kapitoly.

Wimmer, A., Glick Schiller, N. (2009): Metodologický nacionalismus a pohled za jeho hranice: budování národního státu, migrace a společenské vědy. Sociální studia 6(1), s. 11-47. ISSN 1214-813X (print), ISSN 1803-6104 (online).

Doporučená:
Eriksen, T. H. Antropologie multikulturních společnosti: rozumět identitě. Praha: Triton, 2007. ISBN 978-80-7254-925-2. Vybrané kapitoly.

Rákoczyová. M., Trbola, R. eds. Sociální integrace přistěhovalců v České republice. Praha: SLON. 2009. ISBN 978-80-7419-023-0. Vybrané kapitoly.

O'REILLY, K. International migration and social theory. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2012. ISBN 978-0-230-22131.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK