PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Ekonomická teorie v kontextech - YBSB015
Anglický název: Economic Theory in Contexts
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Inna Čábelková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Inna Čábelková, Ph.D.
Korekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do sociologie (YBSB001) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do společenských věd II. (YBSA002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Neslučitelnost : YBA381
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (22.06.2018)
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy makro a mikroekonomie, poukázat na souvislosti ekonomie s dalšími obory jako jsou antropologie, dějiny, právo, morálka, občanský sektor. Zvláštní pozornost bude věnována aktuálním socio-politickým tématům.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (10.09.2018)

Témata:

1) Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka. Chování výrobce: náklady a nabídka. Tržní rovnováha a efektivnost.

2) Směna, specializace a mezinárodní obchod. Nedokonalé trhy, informace a podnikatelé.

3) Konkurence a regulace. Zásahy státu do cen.

4) Poptávka po výrobních faktorech. Nabídka výrobního faktoru a renta.

5) Nabídka práce a trh práce. Nezaměstnanost.

6) Kapitál a úrok. Investiční rozhodování a podnikání.

7) Vlastnictví. Externality.

8) Veřejné zdroje, volné statky a veřejné statky. Veřejná volba.

9) Domácí produkt. Spotřeba, investice a rovnovážný HDP. Agregátní poptávka, agregátní nabídka a potenciální produkt.

10) Peníze a poptávka po peněžních zůstatcích. Bankovní soustava, tvorba peněz a trh peněz.

11) Hospodářský cyklus. Hospodářský růst. Inflace.

12) Veřejné rozpočty a daně. Rozpočtové schodky a státní dluh.

13) Měnový kurz. Platební bilance a zahraniční dluh. Měnová politika.

Studijní literatura:

Povinná:
HOLMAN, R. Ekonomie. 6. vydání. Praha: CH Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-278-6.

SAMUELSON, A. P., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. Praha: NS Svoboda, 2013. ISBN 978-80-205-0629-0.

Doporučená:
McConnell C. R., Brue S. L., Flynn, S. M. Economics: Principles, Problems, and Policies. New York: McGraw-Hill, 2014. ISBN 978-0-07-802175-6.

HOLMAN, R. Dějiny ekonomického myšlení. 3. vyd. Praha: CH Beck, 2005. ISBN 80-717-9380-9.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Inna Čábelková, Ph.D. (14.06.2019)

Zkouška

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK