Sociologie občanské společnosti - YBSB014
Anglický název: Sociology of Civil Society
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Korekvizity : {Úvod do sociologie (prezenční nebo kombinovaná forma)}
Prerekvizity : YBSA002
Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (31.01.2023)
Anotace: Co tvoří občanskou společnost? Jaký je její význam v současné době a jak se pojí s dobrovolnictvím, občanským aktivismem, neziskovkami, nadacemi, sociálními inovacemi? Cílem předmětu je přinést hlubší poznání aktérů a procesů v občanské společnosti. K tomu dojdeme jednak skrze společnou práci se zkušenostmi a tématy studentek a studentů a jednak skrze prozkoumávání a používání sociologických konceptů: identita, důvěra, sociální kapitál, role, hodnoty a normy, socializace, občanská participace a neobčanská společnost. Předmět je jednou z volitelných součástí souborné zkoušky ze společenských věd. Metody výuky: Důraz při výuce je kladen na aktivitu v seminářích. Upřesňující informace a rozpis povinné literatury viz Moodle 1 UK, https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9189.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (31.01.2023)

Atestace:

Podmínkou úspěšného splnění předmětu je účast na seminářích (alespoň 9x); vypracování a odevzdání 1 domácího úkolu v rozsahu 2 normostran (termín 7. 5. 2023); úspěšné napsání závěrečného testu z povinné literatury (min 60% bodů). Konkrétní zadání, termíny a odevzdávárny budou dostupné v Moodlu https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9189


Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (31.01.2023)

Sociologie občanské společnosti

 

2022/23 LS

 

Anotace:

 

Co tvoří občanskou společnost? Jaký je její význam v současné době a jak se pojí s dobrovolnictvím, občanským aktivismem, neziskovkami, nadacemi, sociálními inovacemi? Cílem předmětu je přinést hlubší poznání aktérů a procesů v občanské společnosti. K tomu dojdeme jednak skrze společnou práci se zkušenostmi a tématy studentek a studentů a jednak skrze prozkoumávání a používání sociologických konceptů: identita, důvěra, sociální kapitál, role, hodnoty a normy, socializace, občanská participace a neobčanská společnost. Předmět je jednou z volitelných součástí souborné zkoušky ze společenských věd.

Metody výuky:

Důraz při výuce je kladen na aktivitu v seminářích. Upřesňující informace a rozpis povinné literatury viz Moodle 1 UK, https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9189.  

Atestace:

Podmínkou úspěšného splnění předmětu je účast na seminářích (alespoň 9x); vypracování a odevzdání 1 domácího úkolu v rozsahu 2 normostran (termín 7. 5. 2023); úspěšné napsání závěrečného testu z povinné literatury (min 60% bodů). Konkrétní zadání, termíny a odevzdávárny budou dostupné v Moodlu https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9189

Témata:

1. Úvod do předmětu – T. Pospíšilová 14/2

2.  Občan a sociální změna – D. Moree 21/2

3.  Občan a sociální identita – D. Moree 28/2

4. Důvěra, sociální kapitál a občanská participace – A. Košák Felcmanová 7/3

5. Důvěra, sociální kapitál a občanská participace (měření) - A. Košák Felcmanová 14/3

6. Dobrovolnictví – T. Pospíšilová 21/3

7. Dárcovství – T. Pospíšilová 28/3

8. Občanská angažovanost: praktiky a postupy - M. Šťovíčková Jantulová 4/4

9. Online formy občanské a politické participace: nové koncepty, nové otázky - M. Šťovíčková Jantulová 11/4

10. Neobčanská společnost – S. Muhič Dizdarevič 18/4

11. Inovace a sociální podnikání – M. Dohnalová 25/4

12.  Mapování občanské společnosti – T. Pospíšilová 2/5

13. Domácí úkol: prezentování/diskuse 9/5 – T. Pospíšilová

14. Písemný test z povinné literatury 16/5 – T. Pospíšilová