PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sociologie životního prostředí - YBSB012
Anglický název: Sociology of Environment
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.
Korekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do sociologie (YBSB001) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do společenských věd II. (YBSA002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (22.06.2018)
Kurz představuje uvedení do oboru environmentální sociologie, do jeho dějin, základní terminologie, směrů a problémů až po současný stav, včetně nejvýznamnějších představitelů. Seznamuje studenty a studentky s vybranými sociologickými přístupy ke vztahu mezi přírodou, životním prostředím a společností, se základními sociologickými pojmy environmentální sociologie, s osobnostmi a teoriemi. Cílem kurzu je rozvíjet schopnost kritického náhledu na současnou environmentální debatu, schopnost analýzy aktuálních témat environmentální debaty v kontextu sociologických teorií. Podmínkou plnění zkoušky na konci semestru je test, který studenti budou psát v polovině semestru.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (10.09.2018)

Témata:

1) Úvod. Seznámení s kurzem, základní pojmy.

2) Historické souvislosti vzniku sociologie, její průnik s environmentální problematikou. Vznik environmentální sociologie, základní směry, paradigmata a témata, kterými se zabývá.

3) Vyjasnění pojmu příroda. Sociální podmíněnost pohledu a vnímání přírody. Od přírody v jednotném čísle k socio-přírodám v Antropocénu.

4) Charakteristika současné společnosti ‒ jedinec a společnost. Individualizace a její environmentální aspekty.

5) Charakteristika současné společnosti ‒ systém a společnost. Teorie běžícího pásu výroby (Schnaiberg).

6) Charakteristika současné společnosti ‒ systém a společnost. Ekologická modernizace.

7) Test.

8) Spotřeba a její role v moderní společnosti.

9) Sociální konstrukce environmentálních problémů. Odkud se berou a jak se utvářejí environmentální problémy.

10) Věda a její ambivalentní role při (roz)poznávání environmentálních problémů v moderní společnosti.

11) Riziko. Kultura rizika, riziková společnost (Beck).

12) Environmentální hnutí. Role sociálních hnutí při ochraně životního prostředí.

13) Závěrečné shrnutí.

Studijní literatura:

Povinná:
BAUMAN, Z., MAY, T. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Praha: SLON, 2010. ISBN 978-80-7419-026-1.

BELL, M. An Invitation to Environmental Sociology. Thousand Oaks: Sage Publications, 2012. ISBN 978-1-4129-9053-0.

KELLER, J. Sociologie a ekologie. Praha: SLON, 1997. ISBN 80-85850-42-7.

Doporučená:
GIBAS, P. a kolektiv. Pražské zahrádkové osady: stíny minulosti, nebo záblesky budoucnosti? Praha: FHS UK, 2013. ISBN: 978-80-87398-30-2.

NOVÁK, A. Tmavozelený svět: radikálně ekologické aktivity v České republice po roce 1989. Praha: SLON, 2017. ISBN 978-80-7419-254-8

ERIKSEN, T. H. Odpady: odpad ve světě netušených vedlejších účinků. Brno: Doplněk, 2015. 978-80-7239-325-1.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK