PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do sociokulturní antropologie - YBSB002
Anglický název: Introduction to Sociocultural Anthropology
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Neslučitelnost : YBSB002K
Prerekvizity : YBSA002
Je neslučitelnost pro: YBSB002K
Ve slož. korekvizitě pro: YBSB016, YBSB020, YBSB024, YBSB027, YBSB028, YBSB031, YBSC146
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (10.09.2018)
Kurz seznamuje studenty se základy sociokulturní antropologie jako specifické sociálněvědní disciplíny a na základě rozboru tradičních antropologických témat (příbuzenství, náboženství, subsistenční strategie, politická organizace, ad.) i těch, která vyvstávají v současném světě 21. století (identita, nacionalismus, globalizace, ad.), představí kulturní diverzitu lidstva. Za cíl si klade zprostředkovat studentům antropologický pohled na realitu skrze jednotlivé aspekty lidské kultury.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (10.09.2018)

Témata:

1) Sociokulturní antropologie jako disciplína.

2) Etnografie a terénní výzkum.

3) Výroba, technologie a systémy směny.

4) Sociální struktura a organizace.

5) Příbuzenství a původ.

6) Manželství a aliance.

7) Gender a pohlaví.

8) Náboženství a rituál.

9) Způsoby myšlení.

10) Hierarchie, politika a moc.

11) Identity.

12) Etnicita a nacionalismus.

13) Globální výzvy.

Studijní literatura:

Povinná:
ERIKSEN, T. H. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-465-6.

MURPHY, R. F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. ISBN 978-80-86429-25-0.

Doporučená:
BARNARD, A. History and theory in anthropology. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2000. ISBN 0-521-77333-4.

FERRARO, G. P., ANDREATTA, S. Cultural anthropology: an applied perspective. 8. vydání. Belmont: Wadsworth, 2010. ISBN 978-0-495-60192-0.

LAYTON, R. An introduction to theory in anthropology. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1997. ISBN 0-521-62018-X.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (10.09.2018)

http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=10#section-0

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK