PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kontrolovaná četba - Van Gennep - Přechodové rituály - YBQDV00ZI
Anglický název: Guided Reading - Van Gennep - The Rites of Passage
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Vyučující: PhDr. Miloslava Turková, CSc.
Prerekvizity : {Prerekvizita pro Kontrolovanou četbu 2018 - Prosemináře k interpretaci textu (kombinovaná forma)}
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (23.04.2010)
Jak příklady, tak způsob uchopování rituálů je možné využít v další badatelské práci. Kniha je tak vhodná nejen pro filosofický a historický atest či pro Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě, ale poslouží i v bakalářské eseji na různá témata.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Bc. Lenka Lukešová (29.02.2008)

Program DK/IB je program kontrolované četby a jeho role v liberálně koncipovaném studijním programu je významná, neboť zejména odtud čerpá student látku pro přípravu nejen ke třem souborným zkouškám z filosofie, historie a společenských věd (SAFM, EDK,SVIP) ale i k ostatním studijním povinnostem a pro bakalářskou práci. Studentům bakalářského programu je v nabídce kvalifikačního modulu k dispozici semestrálně aktualizovaný seznam knih z různých humanitních oborů, které Rada programu DK/IB pokládá z různých důvodů za důležité. Každý titul má povahu semestrálního kurzu a je třeba si jej registrovat stejným způsobem jako ostatní kurzy. Atestace probíhá formou písemného referátu a jeho následnou ústní obhajobou před stanoveným učitelem (kolokviem). Podrobně jsou požadavky na ukončení specifikovány jednotlivě u každého titulu. Základní/obecná doporučení, jak napsat referát z DK/IB, jsou formulována v návodu prof. J. Sokola ?Jak referovat důležité knihy?,

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Miloslava Turková, CSc. (18.01.2012)

Požadavek na zpracování - základní konspekt.
Informace učitele
Doporučuji odevzdávat referáty průběžně v období celého semestru, nejlépe v ZS v měsících listopad a prosinec a v LS v březnu a dubnu, kdy budou průběžně opravovány do cca jednoho měsíce od data odevzdání.

Pokud není konspekt vložen do moodlu během semestrální výuky, je třeba toto učinit nejpozději v průběhu prvního týdne zkouškového období.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Lenka Lukešová (29.02.2008)

Etnograf Gennep se snaží systematicky zmapovat rituály v nejrůznějších společnostech a kulturách. Jeho přínosem je jejich utřídění z hlediska přechodů od jednoho stavu do druhého a jejich rozčlenění do tří sekvencí: odloučení, pomezí, přijetí. Kniha přináší nejen vhled do způsobu, jakým je možné zmiňovaným rituálům porozumět, ale je i nepřeberným bohatstvím příkladů přechodových rituálů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK