PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kontrolovaná četba - Livi Bacci - Populace v evropské historii - YBQDL10ZI
Anglický název: Guided Reading - Livi Bacci - The Population of Europe (Making of Europe)
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jan Šimek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jan Šimek, Ph.D.
Prerekvizity : {Prerekvizita pro Kontrolovanou četbu 2018 - Prosemináře k interpretaci textu (kombinovaná forma)}
Anotace -
Poslední úprava: Bc. Magdalena Foffová (30.06.2009)
Tato kniha figuruje v seznamu volitelných titulů k souborné zkoušce Evropské dějiny v kontextech.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Bc. Lenka Lukešová (27.02.2008)

Program DK/IB je program kontrolované četby a jeho role v liberálně koncipovaném studijním programu je významná, neboť zejména odtud čerpá student látku pro přípravu nejen ke třem souborným zkouškám z filosofie, historie a společenských věd (SAFM, EDK,SVIP) ale i k ostatním studijním povinnostem a pro bakalářskou práci. Studentům bakalářského programu je v nabídce kvalifikačního modulu k dispozici semestrálně aktualizovaný seznam knih z různých humanitních oborů, které Rada programu DK/IB pokládá z různých důvodů za důležité. Každý titul má povahu semestrálního kurzu a je třeba si jej registrovat stejným způsobem jako ostatní kurzy. Atestace probíhá formou písemného referátu a jeho následnou ústní obhajobou před stanoveným učitelem (kolokviem). Podrobně jsou požadavky na ukončení specifikovány jednotlivě u každého titulu. Základní/obecná doporučení, jak napsat referát z DK/IB, jsou formulována v návodu prof. J. Sokola ?Jak referovat důležité knihy?,

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jan Šimek, Ph.D. (25.05.2012)

Referát v rozsahu 6-10 normostran by měl postihnout nejdůležitější body Livi Bacciho výkladu. Hodnotí se schopnost odlišit Livi Bacciho výkladový koncept a fakta, která autor používá pro ilustraci svých tvrzení

Referáty je možno odezvdávat i během zkouškového období (v takovém případě vždy napsat upozornění mailem a přiložit k mailu i referát).

Termíny kolokvií jsou vypisovány pouze ve zkouškovém období (v LS i v září), nikoliv v průběhu semestru. V mimořádných případech možno domluvit individuální termín. Konkrétní data a hodiny vždy na nástěnce v SIS.

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Lenka Lukešová (27.02.2008)

Kniha vyšla v rámci edičního projektu "Utváření Evropy", na kterém se pod vedením J. Le Goffa podílejí nejvýznačnější evropští historikové. M. Livi Bacci na poměrně malé ploše podává přehled populačního vývoje na evropském kontinentě (s akcentem na západní Evropu) od raného středověku až do 20. století. Všímá si souvislostí s ekonomickými a přírodními poměry a sleduje dopady demografických změn v oblasti hospodářství, sociální struktury, dobové mentality a kultury vůbec.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK