PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kontrolovaná četba - Kierkegaard - Nemoc k smrti - YBQDK07ZI
Anglický název: Guided Reading - Kierkegaard - The Sickness Unto Death
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBQDB10ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Prerekvizity : {Prerekvizita pro Kontrolovanou četbu 2018 - Prosemináře k interpretaci textu (kombinovaná forma)}
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (28.01.2013)
Jeden ze základních textů Sörena Kierkegaarda předvádí motiv lidství na tematickém a terminologickém můstku zoufalství, čímž zrcadlí předchozí téma úzkosti z Pojmu úzkosti (Begrebet Angest) a zároveň rozvádí a konkretizuje dialektickou povahu lidské existence.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Bc. Lenka Lukešová (27.02.2008)

Program DK/IB je program kontrolované četby a jeho role v liberálně koncipovaném studijním programu je významná, neboť zejména odtud čerpá student látku pro přípravu nejen ke třem souborným zkouškám z filosofie, historie a společenských věd (SAFM, EDK,SVIP) ale i k ostatním studijním povinnostem a pro bakalářskou práci. Studentům bakalářského programu je v nabídce kvalifikačního modulu k dispozici semestrálně aktualizovaný seznam knih z různých humanitních oborů, které Rada programu DK/IB pokládá z různých důvodů za důležité. Každý titul má povahu semestrálního kurzu a je třeba si jej registrovat stejným způsobem jako ostatní kurzy. Atestace probíhá formou písemného referátu a jeho následnou ústní obhajobou před stanoveným učitelem (kolokviem). Podrobně jsou požadavky na ukončení specifikovány jednotlivě u každého titulu. Základní/obecná doporučení, jak napsat referát z DK/IB, jsou formulována v návodu prof. J. Sokola ?Jak referovat důležité knihy?,

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Bc. Lenka Lukešová (27.02.2008)

Atestační práce musí mít povahu referátu, v němž je třeba zohlednit dvojí: předně se pokusit o souvislý, hutný výklad, v němž bude zahlédnut celá kniha, kde není smyslem podávat výčet jednotlivých pozic, jakých může nabýt lidská existence, nýbrž porozumění základnímu dialektickému pohybu, kterým se rozvíjí a prohlubuje niterné uchopování sebe sama, především tedy motivu zoufalství. V druhé fázi poté úžeji charakterizujte a argumentačně předveďte jednu z těchto pozic, jednu tuto "syntézu ducha". Celá práce musí být o maximálním rozsahu 8 NS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK