PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kontrolovaná četba - Kant - Základy metafyziky mravů - YBQDK02ZI
Anglický název: Guided Reading - Kant - Groundwork of the Metaphysics of Morals
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Prerekvizity : {Prerekvizita pro Kontrolovanou četbu 2018 - Prosemináře k interpretaci textu (kombinovaná forma)}
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dina Novotná Obeidová (20.06.2011)
Základní text novověké filosofie. Vhodný k přípravě na zkoušku z filosofické antropologie.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Richard Zika, Ph.D. (08.12.2015)

Požaduji buď standardní referát (ne konspekt) n. interpretaci vyzdvihující některý klíčový problém (imperativy, svoboda, osoba atp.).

Atestace probíhají kdykoli v době konzultací, bez předchozí domluvy; studující přinesou vytištěný referát a nad tímto textem se vede diskuze o vybraných motivech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK