PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kontrolovaná četba - Huizinga - Podzim středověku - YBQDH20ZI
Anglický název: Guided Reading - Huizinga - The Waning of the Middle Ages
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBQDB10ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Prerekvizity : {Prerekvizita pro Kontrolovanou četbu 2018 - Prosemináře k interpretaci textu (kombinovaná forma)}
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (08.10.2015)
Kniha je vhodná ke studiu historie, antropologie a dějin umění a jejich souvislostí. Doporučuji osobní konzultaci než začnete knihu číst a pracovat na referátu. Po osobní poradě je možné si vybrat určitý úhel pohledu, metody a témata, aby četba i referát posloužily k rozšíření poznatků k Vašemu konkrétnímu studijnímu zaměření a cíli.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (08.10.2015)

Program DK/IB je program kontrolované četby a jeho role v liberálně koncipovaném studijním programu je významná, neboť zejména odtud čerpá student látku pro přípravu nejen ke třem souborným zkouškám z filosofie, historie a společenských věd (SAFM, EDK,SVIP) ale i k ostatním studijním povinnostem a pro bakalářskou práci. Studentům bakalářského programu je v nabídce kvalifikačního modulu k dispozici semestrálně aktualizovaný seznam knih z různých humanitních oborů, které Rada programu DK/IB pokládá z různých důvodů za důležité. Každý titul má povahu semestrálního kurzu a je třeba si jej registrovat stejným způsobem jako ostatní kurzy. Atestace probíhá formou písemného referátu a jeho následnou ústní obhajobou před stanoveným učitelem (kolokviem). Podrobně jsou požadavky na ukončení specifikovány jednotlivě u každého titulu. Základní/obecná doporučení, jak napsat referát z DK/IB, jsou formulována v návodu prof. J. Sokola ?Jak referovat důležité knihy?, Doporučeje se osobní konzultace s učitelem, který má knihu v nabídce DK.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (08.10.2015)

 

V tak rozsáhlém textu je třeba zvolit vlastní studijní záměr a sledovat jej (např. náboženství a umění ? umění a společnost ? obraz a slovo apod.). Uveďte v záhlaví svého referátu kompletní titul knihy včetně roku původního vydání. Ve svém textu se odkazujte na konkrétní stránky knihy a rozlišujte graficky nebo uvozovkami přesné citace od parafrází. V tak rozsáhlém textu je třeba zvolit vlastní studijní záměr a sledovat jej (např. náboženství a umění ? umění a společnost ? obraz a slovo apod.). Poté je kniha vhodná k přípravě na atest z Evropských dějin v kontextech dějin nebo Souborných kulturních dějin. Pokud se zaměříte na oblast výtvarného umění, sledujte vývoj nizozemského malířství a sochařství té doby ? zastoupeno v nizozemských galeriích, ale i např. v pařížském Louvru, v Londýně, Vídni apod. Částečně (a ne ve své vrcholné podobě) i ve Šternberském paláci v Praze, ojediněle i v zámeckých expozicích v ČR (např. Opočno). Formální i obsahové souvislosti (dokonce i historické vazby) najdete v českém umění doby Karla IV., zejména však Václava IV. Doporučuji souběžné čtení knihy Jarmily Vackové, Van Eyck, protože jsou v ní ze současného pohledu kriticky zhodnoceny pojmy užívané Huizingou v době vzniku jeho knihy (1941).

Sylabus
Poslední úprava: Bc. Lenka Lukešová (27.02.2008)

561 stran textu o kultuře a umění 14. až 15. stol. ve frankovlámské oblasti. Zajímavá kniha především z hlediska vazby života a dějin myšlení, náboženství, literatury a výtvarného umění. Vhodná ke studiu historie, antropologie a dějin umění a jejich souvislostí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK