PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kontrolovaná četba - Horský, Seligová - Rodina našich předků - YBQDH17ZI
Anglický název: Guided Reading - Horský, Seligová - Rodina našich předků
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kateřina Jirsová
Vyučující: Mgr. Kateřina Jirsová
Prerekvizity : {Prerekvizita pro Kontrolovanou četbu 2018 - Prosemináře k interpretaci textu (kombinovaná forma)}
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (23.04.2010)
Kniha figuruje v seznamu volitelných titulů k souborné zkoušce Evropské dějiny v kontextech a lze ji uplatnit i u souborné zkoušky Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě. Studie charakterizuje tradiční evropskou rodinu před nástupem průmyslové revoluce. Věnuje se demografickým, kulturním, náboženským a ekonomickým aspektům rodinného života v raném novověku.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Jirsová (22.06.2009)

Program DK/IB je program kontrolované četby a jeho role v liberálně koncipovaném studijním programu je významná, neboť zejména odtud čerpá student látku pro přípravu nejen ke třem souborným zkouškám z filosofie, historie a společenských věd (SAFM, EDK,SVIP) ale i k ostatním studijním povinnostem a pro bakalářskou práci. Studentům bakalářského programu je v nabídce kvalifikačního modulu k dispozici semestrálně aktualizovaný seznam knih z různých humanitních oborů, které Rada programu DK/IB pokládá z různých důvodů za důležité. Každý titul má povahu semestrálního kurzu a je třeba si jej registrovat stejným způsobem jako ostatní kurzy. Atestace probíhá formou písemného referátu a jeho následnou ústní obhajobou před stanoveným učitelem (kolokviem). Podrobně jsou požadavky na ukončení specifikovány jednotlivě u každého titulu. Základní/obecná doporučení, jak napsat referát z DK/IB, jsou formulována v návodu prof. J. Sokola ?Jak referovat důležité knihy?,
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Jirsová (03.03.2017)

Podmínkou pro složení atestace je odevzdání referátu. Po jeho opravení následuje ústní kolokvium.


Referát v rozsahu 6-8 normostran by měl postihnout podstatné body výkladu. Hodnotí se schopnost odlišit výkladový koncept autorů a fakta, která slouží pro doložení jednotlivých tvrzení. Pouhý výpisek z knihy není žádoucí, referát by měl mít podobu textu, který svědčí o promyšlení pojednávaného tématu.

Referát lze odevzdat nejpozději 30 dní před koncem zkouškového období.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Jirsová (22.06.2009)

Kniha charakterizuje tradiční evropskou rodinu a tématizuje demografické, hospodářské, sociální a kulturní aspekty rodinného života před nástupem průmyslové revoluce. Všímá si odlišných principů utváření rodiny na evropském kontinentě a snaží se zasadit české demografické poměry a obraz zdejší rodiny do evropského kontextu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK