PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kontrolovaná četba - Fustel de Coulanges - Antická obec - YBQDF11ZI
Anglický název: Guided Reading - Fustel de Coulanges - Ancient City
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Eliška Pincová
Vyučující: Mgr. Eliška Pincová
Prerekvizity : {Prerekvizita pro Kontrolovanou četbu 2018 - Prosemináře k interpretaci textu (kombinovaná forma)}
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (23.04.2010)
Témata: filosofie, antropologie, historie, politologie; vhodné pro zkoušku z Filosofické antropologie a zkoušku z Evropských dějin v kontextech.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Tereza Lukešová (08.02.2008)

Žádám práci ve formě konspektu - přehlednou (odkazy, citace), prokázat schopnost sledovat dílčí souvislosti v rámci celého textu; ze zkušeností - velmi dobrá práce by měla mít rozsah kolem 10-12 normostran; práce s rozsahem do 5 nebo více než 15 stran zpravidla mají o poznání nižší kvalitu; U kolokvia student obhajuje obeznámenost s tématy zpracovaného textu, kterou vypracováním písemné práce deklaruje. Během kolokvia je tudíž dotazován na témata a výklady daného textu. Výsledný počet kreditů je určován jak kvalitou písemné práce, tak výsledkem ústního kolokvia. V případě nejistoty a nejasností v postupu zpracování textu a ve výběru důležitých témat daného textu doporučuji práci předem konzultovat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK