PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kontrolovaná četba - Ennen - Ženy ve středověku - YBQDE04ZI
Anglický název: Guided Reading - Ennen - The Medieval Woman
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kateřina Jirsová
Vyučující: Mgr. Kateřina Jirsová
Prerekvizity : {Prerekvizita pro Kontrolovanou četbu 2018 - Prosemináře k interpretaci textu (kombinovaná forma)}
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (23.04.2010)
Kniha je v seznamu k Evropským dějinám v kontextech. Zabývá se konstantami a proměnami postavení žen napříč celým obdobím středověku, v různých sociálních prostředích. Všímá si rodinného a náboženského života, vzdělání a pracovní činnosti žen.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Jirsová (03.03.2017)

Podmínkou pro složení atestace je odevzdání referátu. Po jeho opravení následuje ústní kolokvium.


Smyslem referátu je stručné a výstižné kritické zhodnocení textu a jeho zasazení do širšího kontextu. Požadovaná délka referátu je 5 - 10 stran.

Referát lze odevzdat nejpozději 30 dní před koncem zkouškového období.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Jirsová (22.06.2009)

Kniha se věnuje každodennímu životu žen v různých sociálních prostředích.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK