PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kontrolovaná četba - Darnton- Velký masakr koček - YBQDD27
Anglický název: Guided Reading - Darnton- The Great Cat Massacre
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Prerekvizity : {Prerekvizita pro Kontrolovanou četbu 2018 - Prosemináře k interpretaci textu (kombinovaná forma)}
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (15.02.2016)
Jde o soubor významných studií ilustrujících dějiny mentalit od předního amerického historika raného novověku, stoupence školy Annales.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (15.02.2016)

Podmínkou zápočtu je referát a kolokvium.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK