PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kontrolovaná četba - Dülmen - Kultura a každodenní život v raném novověku I. - YBQDD21ZI
Anglický název: Guided Reading - Dülmen - Kultur und Alltag in Der Fruhen Neuzeit I.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kateřina Jirsová
Vyučující: Mgr. Kateřina Jirsová
Prerekvizity : {Prerekvizita pro Kontrolovanou četbu 2018 - Prosemináře k interpretaci textu (kombinovaná forma)}
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (17.06.2015)
Kniha inspirovaná sociologií pojednává o každodenním životě příslušníků raně novověké společnosti (16.-18. století) v odlišných typech sociálního prostředí (venkov, město, šlechtický dvůr). Věnuje se materiálním podmínkám života, pojetí dětství a mládí, manželství, stáří a proměňujícímu se postavení ženy ve společnosti. Kniha je vhodná ke kurzu Dějiny každodennosti a zároveň se hodí k souborné zkoušce z historie.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Jirsová (03.03.2017)

Podmínkou pro složení atestace je odevzdání referátu. Po jeho opravení následuje ústní kolokvium.


Smyslem referátu je stručné a výstižné kritické zhodnocení textu a jeho zasazení do širšího kontextu. Požadovaná délka referátu je 5 - 10 stran.

Referát lze odevzdat nejpozději 30 dní před koncem zkouškového období.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK