PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kontrolovaná četba - Descartes - Úvahy o první filosofii - YBQDD09ZI
Anglický název: Guided Reading - Descartes - Meditations on First Philosophy
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 0/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Richard Zika, Ph.D.
Prerekvizity : {Prerekvizita pro Kontrolovanou četbu 2018 - Prosemináře k interpretaci textu (kombinovaná forma)}
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dina Novotná Obeidová (20.06.2011)
Základní text novověké filosofie. Vhodný pro zkoušku z filosofické antropologie.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Richard Zika, Ph.D. (02.01.2010)

Program DK/IB je program kontrolované četby a jeho role v liberálně koncipovaném studijním programu je významná, neboť zejména odtud čerpá student látku pro přípravu nejen ke třem souborným zkouškám z filosofie, historie a společenských věd (SAFM, EDK,SVIP) ale i k ostatním studijním povinnostem a pro bakalářskou práci. Studentům bakalářského programu je v nabídce kvalifikačního modulu k dispozici semestrálně aktualizovaný seznam knih z různých humanitních oborů, které Rada programu DK/IB pokládá z různých důvodů za důležité. Každý titul má povahu semestrálního kurzu a je třeba si jej registrovat stejným způsobem jako ostatní kurzy. Atestace probíhá formou písemného referátu a jeho následnou ústní obhajobou před stanoveným učitelem (kolokviem). Podrobně jsou požadavky na ukončení specifikovány jednotlivě u každého titulu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Richard Zika, Ph.D. (08.12.2015)

Písemná práce má mít formu referátu, tj. souvislé zprávy o tématu, motivech a klíčových výkladech sledovaného textu. Doporučuji odkazovat na stránky původního textu (např. číslem str. v závorce přímo v textu). Zásadní je nic důležitého nevynechat a koncipovat práci tak, aby se dala využít v dalším studiu.

Atestace probíhají kdykoli v době konzultací, bez předchozí domluvy; studující přinesou vytištěný referát a nad tímto textem se vede diskuze o vybraných motivech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK