PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Uvedení do statistického zpracování dat - YBQC055
Anglický název: Introduction to Statistical Data Processing
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
Neslučitelnost : YBQ031
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (27.01.2020)
Cílem kurzu je seznámení se se základními metodami statistického zpracování dat. Vzhledem k tomu, že kurz probíhá jako dvoudenní, blokovou formou, jde v něm pouze o uvedení do dané problematiky. Studenti jsou v něm pomocí programu Excel a SPSS při práci s konkrétními soubory a daty seznamováni s tím, jak využít statistiku k popisu zjištění vyplývajících z výzkumu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (27.01.2020)

Kurz je ukončen krátkým písemným testem.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (27.01.2020)
  1. Koho a jak testovat?

  2. Jaké otázky klást?

  3. Kdy a proč počítat aritmetické průměry?

  4. Vyobrazení dat pomocí grafů a tabulek

  5. Testy hypotéz a chyby, jichž se můžete dopustit

  6. Kdy a proč musíme rozdílnost průměrů testovat? Jaké testy užíváme?

  7. Viděli jste to, co jste očekávali, že uvidíte? Pochopení chí-kvadrátového testu

  8. Zjišťování závislostí. Kdy použít chí-kvadrát test a kdy korelace?

  9. Procvičování základních postupů popisné i vysvětlující statistiky na konkrétních datech a příkladech.


  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK