PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Evropská literární kultura IV. - YBQC039
Anglický název: European Literary Culture IV.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (80)
letní:neurčen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Mgr. Martin Putna, Dr.
Vyučující: prof. Mgr. Martin Putna, Dr.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (01.10.2018)
Čtvrtá část čtyřsemestrálního cyklu, věnovaného systematickému výkladu dějin evropské literární kultury od počátků po současnost. Součástí cyklu je jak výklad o krásné literatuře v užším smyslu, tak o slovesné a textové kultuře ve smyslu širším – o historicky významných textech, žánrech a slovesných projevech, patřících tematicky do oblasti náboženské, filosofické či politické, a rovněž o slovesných projevech z kulturních okrajů různého druhu (apokryfy, triviální literatura, ústní slovesnost, literatura menšin atd.). Čtvrtý semestr je věnován evropskému písemnictví 20. století a současnosti.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (01.10.2018)

Témata:

1) Politická a kulturní geografie Evropy 20. století, problém moderních uměleckých směrů a metod jejich recepce.

2) Dekadence, secese a symbolismus jakožto výraz krize industriální společnosti na přelomu 19. a 20. století.

3) Literární moderna počátku 20. století v korespondenci s dobovým zpochybněním „realistické“ gnoseologie a antropologie.

4) Literární avantgarda v korespondenci s marxismem a freudismem, „manifesty pro jednu sezónu“.

5) Literární „reakce“ v korespondenci s myšlenkovou pravicí, pokus o restituci společenského i uměleckého řádu, „katolický román“, „román půdy a krve“.

6) „Literatura pro literaturu“ a strukturalismus jakožto její výraz, experimentální poezie a „nový román“.

7) Literatura a komunistický systém: Dynamika písemnictví režimního, opozičního, exilového a „šedozónního“.

8) Extenze evropské literatury I: Americká literatura a koncept euroamerického „Západu“.

9) Extenze evropské literatury II: Modernizace a europeizace asijských literatur.

10) Globalizace evropské literatury: Mimoevropské kulturní vlivy, autoři a žánry v Evropě, postkoloniální vize literatury, magický realismus.

11) Literatura marginalizovaných komunit: katolíci, židé, šlechtici a další.

12) Postmoderna v myšlení a literatuře, rehabilitace triviální literatury, vztah literatury a filmu.

13) Proudy současnosti: Po postmoderně?

Studijní literatura:

Povinná:
Bloom, H. Kánon západní literatury: knihy, které prošly zkouškou věků. Praha: Prostor, 2000. ISBN 80-7260-013-3.

Hodrová, D. a kolektiv. --na okraji chaosu--: poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001. ISBN 80-7215-140-1.

Doporučená:
Dembická, S. a kolektiv. Světové literatury 20. století v kostce. Praha: Libri, 1999. ISBN 80-85983-80-X.

Kupcová, H. Literární Evropou II: 20. století. Praha: Literární akademie, 2010. ISBN 978-80-86877-52-5.

PUTNA, M. C. Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Praha: Vyšehrad, 2015. ISBN 978-80-7429-534-8.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK