PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Evropská literární kultura II. - Zakládání Evropy ve středověké a renesanční literatuře - YBQC037
Anglický název: European Literary Culture II. - Establishing of Europe in the Medieval and Renaissance Literature
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Martin Putna, Dr.
Vyučující: prof. Mgr. Martin Putna, Dr.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (01.10.2018)
Druhá část čtyřsemestrálního cyklu, věnovaného systematickému výkladu dějin evropské literární kultury od počátků po současnost. Součástí cyklu je jak výklad o krásné literatuře v užším smyslu, tak o slovesné a textové kultuře ve smyslu širším – o historicky významných textech, žánrech a slovesných projevech, patřících tematicky do oblasti náboženské, filosofické či politické, a rovněž o slovesných projevech z kulturních okrajů různého druhu (apokryfy, triviální literatura, ústní slovesnost, literatura menšin atd.). Druhý semestr je věnován středověku a renesanci.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (01.10.2018)

Témata:

1) Koncept „velkých epoch“ v dějinách kultury a jeho zpochybňování, periodizace středověku a renesance (střídání „renesancí“ a „barbarizací“), napojení literatury na společenské stavy středověké kultury (literatura klerická, dvorská, lidová), kulturní geografie středověké Evropy.

2) Latinská literatura středověku, její „klasicismus“ a její hlavní žánry (duchovní poezie; teologická, mystická a učenecká próza, parodie a satiry).

3) Románská literatura středověku, křižácký epos a milostná poezie.

4) „Literatura severu“: germánská, skandinávská a keltská poetika, střetávání křesťanských a pohanských prvků.

5) Byzantská literární kultura a její vliv na písemnictví slovanských národů.

6) „Jinakost“ uvnitř křesťanského středověku: Arabské a židovské kulturní vlivy.

7) Humanismus, renesance a reformace jakožto kulturní modely.

8) Italská renesance ve vývoji mezi Dantem a Michelangelem.

9) Francouzská renesance mezi Villonem a Rabelaisem.

10) Anglická renesance mezi Chaucerem a Shakespearem.

11) Španělská renesance mezi a Cervantesem a Lope de Vegou.

12) Německo mezi „podzimem středověku“ a reformací.

13) Vliv reformace na zrození literatur střední a východní Evropy.

Studijní literatura:

Povinná:
Černý, V., Mališ, O. eds. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti 1. Středověk. Jinočany: H & H, 1996. ISBN 80-85787-99-7.

Černý, V. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti 2. Podzim středověku a renesance. Jinočany: H & H, 1998. ISBN 80-86022-29-3.

Doporučená:
Bachtin, M. M. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-776-6.

Curtius, E. R. Evropská literatura a latinský středověk. Praha: Triáda, 1998. ISBN 80-86138-07-0.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK