PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vizuální antropologie - YBQ085
Anglický název: Visual anthropology
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Michal Josephy, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michal Josephy, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Michal Josephy, Ph.D. (16.02.2019)
Předmět je zaměřen na porozumění role obrazu v antropologii, disciplíně tradičně reprezentované textem jako znakovým systémem, jehož prostřednictvím lze kulturu nejenže „přečíst“, ale i „zapsat“. Studenti se v průběhu kurzu seznámí nejen s etnografickou fotografií a filmem, ale i se současnými tématy a trendy vizuální kultury jako je móda, tělesné modifikace či “selfie kultura”.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Michal Josephy, Ph.D. (20.09.2018)

Doporučená:

  • Flusser, Vilém. Do universa technických obrazů. Praha: Občanské sdružení pro podporu výtvarného umění, 2001, 162 s. ISBN 80-238-7569-8.
  • Budil, Ivo T.. Za obzor Západu : [proměny antropologického myšlení od Isidora ze Sevilly po Franze Boase]. Praha: Triton, 2001, 793 s. ISBN 80-7254-163-3.
  • Komárek, Stanislav. Příroda a kultura : svět jevů a svět interpretací aneb Jak je to doopravdy. Praha: Vesmír, 2000, 180 s. ISBN 80-85977-33-8.
  • Grogan, Sarah. Body image : psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Praha: Grada, 2000, 184 s. ISBN 80-7169-907-1.
  • Sztompka, Piotr. Fotografie jako výzkumná metoda. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007, 168 s. ISBN 978-80-86429-77-9.
  • Borecký, Vladimír. Imaginace a kultura. Praha: Karolinum, 1996, 142 s. ISBN 80-7184-162-5.
  • Hocking, Paul (ed.). Principles of visual anthropology. Berlin: Mouton, 1995, 562 s. ISBN 3-11-014228-7.
  • Hockings, Paul (ed.). Visual anthropology. Chur: Harwood Academic Publishers, 1992, 101 s. ISBN .

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michal Josephy, Ph.D. (16.02.2019)

 

1. Myslet obrazem: ( antropologie umění, od mýtu k tabloidu, moc obrazu)

2. Oči/ma druhých (antropologie vs. “ti druzí”, exotismus jako freak show, pigmentokracie a stigma rasy)

3. Vize vizuální antropologie (teorie, metodologie, praxe)

4. Ukradená duše?  (příběh antropologické  a etnografické  fotografie).

5. Divoch na filmovém plátně  (zrod etnografického filmu a jeho hlavní představitelé)

6. Nefilmuj to na mě ( vymezení dokumentárního filmu ve vztahu k „hranému“ filmu, cestopisný dokumentarismus a jeho etnografické možnosti, tourist gaze, svět jako atraktivní pozadí )

7. Jak číst fotografii (fotografický obraz a jeho analýza)

9.  Viděti nevídané (etnografie imaginace)

10. Divy divadla (masky, vizualizace a ritualizace gest a pohybu)

11. Ukaž se:  (Móda jako sebeprezentace  – dress code -  aparence – adresný vlastní jev – povrchy a jejich designování – společnost spektáklu - reality show -  moderní primitivové vs. módní kmeny   - foodie a selfie cultura)

12. Tělo je v módě : Móda a tělesnost pojem body image -tělo jako ideální forma- princip embodiementu - estetická chirurgie –  tělesné modifikace -móda jako sociální tortura – módní somatotyp – kult anorexie - krása  - whr - atraktivita 

 

 

 

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michal Josephy, Ph.D. (07.02.2019)

Aktivní účast na semináři, 3 vizuálně - analytické vstupy na vizualni.blog.cz a závěrečný písemný test základních pojmů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK