PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do humanitních věd a studia vzdělanosti - seminář pro prezenční studenty - YBQ046
Anglický název: Úvod do humanitních věd a studia vzdělanosti - seminář pro prezenční studenty
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Eliška Pincová
Vyučující: Mgr. Eliška Pincová
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eliška Pincová (19.09.2018)
Kurz bude vyhodnocovat zpětnou vazbu k přednášce Úvod do studia humanitních věd a vzdělanosti a bude kultivovat způsobilost posluchačů v rétorické formulaci otázek a odpovědí z příslušného oboru, za využití textů a základních učebnic ke kurzu. Seminář bude věnovat pozornost rozsáhlému materiálu v připravené Čítance textů. Podle potřeby bude seminář doplňovat výklad přednášky, nebo precizovat porozumění obtížných pasáží předneseného výkladu. Literatura: SCHWANITZ, D. Vzdělanost jako živý dialog s minulostí. Praha, Prostor, 2011. ISBN 978-80-7260-256-8. BURROW, J.W. Krize rozumu: Evropské myšlení v letech 1848–1914. Praha, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. ISBN 80-7325-025-X. HUSSERL, E. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0561-7 LUKACS, J. Na konci věku. Praha, Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1781-9. Další studijní materiály: Elektronická Čítanka studijních textů ke kurzům (přednášce a seminářům) je uložena v Moodle. Video-nahrávky přednášek jsou k dispozici na FB.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK