PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Propedeutika, hermeneutika, rétorika v kurzech ÚKC - cvičení - YBQ014
Anglický název: Propedeutics, Hermeneutics and Rhetoric in Introdictive Courses
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Eliška Pincová
Vyučující: Mgr. Eliška Pincová
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eliška Pincová (03.03.2019)
Kurz má studentovi pomoct rozvinout schopnost psaný (čtený) text myšlenkově uchopit a formálně předat čtenáři nebo posluchači. Obsah kurzu je možné shrnout do tří slov: propedeutika, hermeneutika a rétorika. Tento zorný úhel bude pro letní semestr 2019 uplatněn při četbě a výkladu těchto doporučených knih a textů: Remi Brague - Evropa římská cesta; Mircae Eliade - Mýtus o věčném návratu; Piere Verant - Počátky řeckého myšlení; Erich Auerbach - Mimesis; Fustel de Coulanges - Antická obec; Karen Armstrongová - Krátká historie mýtu; Joachim Fernau - Od Olympu k Akropoli; Hans Georg Gadamer - Problém dějinného vědomí.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (17.06.2014)

(Pro studenty kombinovaného studia je vhodnější tento kurz v nedělní variantě).

Seminář má provést vybranými tématy z historie a filosofie, cílem je posílit přípravu k Úvodu do filosofie a k Úvodu

do historie. Knihy, o kterých bude referováno, jsou také vhodné k přípravě na EDK a k SAFM.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Robert Bargel (17.06.2014)

Atestace se řídí pravidly UKC. Předpokládá se aktivita studentů - tj. vypracování referátu a jeho přednes před třídou.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (13.06.2013)

(Pro studenty kombinovaného studia je vhodnější tento kurz v nedělní variantě).

Kurz LS a ZS 2013 je zaměřen na četbu práce Emannuela Levinass: Čas a jiné (Le Temps et l'Autre; Time and the Other).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK