PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Summer School within the Interdisciplinary Study Programme on Sustainability and Globalisation (ISPoS) - YBQ008
Anglický název: Summer School on Regional Sustainability
Zajišťuje: Program SHV - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 90 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.czp.cuni.cz/ispos/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Andrew George Barton
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. (14.01.2014)
V rámci letní školy studenti uvidí v praxi závažné regionální problémy popsané formou případových studií; jejich práce pod vedením zkušených lektorů se soustředí především na analýzu důležitých regionálních "aktérů" z hlediska jejich aktivit, zájmů, příspěvku k rozvoji regionu, vlivu, iniciativy, mocenských a dalších charakteristik. Cílem jejich práce bude zmapovat důležité vztahy mezi významnými "hráči" vybrané kauzy, například identifikovat potenciální zdroje konfliktů a příležitosti ke spolupráci. Při své práci budou mít studenti příležitost k setkání s nejvýznamnějšími představiteli regionu a budou si moci v praxi vyzkoušet metodu analýzy aktérů užitečnou pro komunitní plánování - tato metoda byla vyvinuta a je často používána především v zahraničí. Práce studentů bude využita pro doplnění případové studie daného místa, a případně též zahrnuta do sborníku pro uveřejnění ve virtuálním prostředí. Letní škola bude probíhat v češtině a angličtině.
Metody výuky
Poslední úprava: RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. (14.01.2014)

Zápočet student získá za splnění úkolů.

Vyučující: RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D., Andrew Barton, M.IntSt.

Letní škola se uskuteční v období červenec - září 2012, účast na této letní škole je z větší části hrazena pořadateli.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. (14.01.2014)

 


Letní škola
Trvání: 7-10 dní v období mezi červencem a zářím 2014 (termín bude upřesněn)

* Letní škola zahrnuje tyto okruhy:

  • Seznámení se s metodou analýzy aktérů, která pomáhá analyzovat regionální hráče a vztahy mezi nimi
  • Uvedení do lokálního kontextu a představení  místní "případové studie"
  • "Výzkum" situace na místě - okolnosti případu a místní aktéři
  • Využití získaných znalostí, metod & kompetencí v doplnění aktuální případové studie o toto analytické hledisko

Z hlediska vyučovaných metod, půjde o rozvíjení interdisciplinárního přístupu, metod aktivní spolupráce na praktických případech, budou představeny metody facilůitace v rámci projektů či jednání o (udržitelném) rozvoji atd. Účastníci budou mít příležitost porozumět konfliktům týkajícím se životního prostředí z hlediska sociálních vztahů, které je ovlivňují, a přispějí k popisu situace v daném regionu (práce mohou být využity pro vznikající databázi případových studií)


* Literatura:
Veškeré zdroje nezbytné ke studiu jsou dostupné online. Příklady případů, kterými se můžeme zabývat, viz zde

Pro letní školu je relevantní výběr z nepovinné literatury v předchozích modulech.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. (14.01.2014)

LŠ nevyžaduje další předchozí znalosti; znalost anglického jazyka je výhodou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK