PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Účetnictví II. - YBQ0008LI
Anglický název: Accounting II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBQ0008LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Ondřej Kaprál
Vyučující: Ing. Ondřej Kaprál
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Ondřej Kaprál (22.05.2018)
Zásady účtování jednotlivých skupin aktiv a pasiv. Návaznost účetnictví k daním a mzdové evidenci. Rozdíly mezi účetnictvím a daňovou evidencí. Klíčová slova: aplikovaná ekonomie, podnikové hospodářství
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Ondřej Kaprál (22.05.2018)


Cílem předmětu je po zvládnutí základních zásad v kurzu účetnictví I detailnější pohled na principy účtování jednotlivých druhů aktiv a pasiv.

Literatura
Poslední úprava: Ing. Ondřej Kaprál (26.01.2009)
Doporučená:
  • 563/1991 Sb, Zákon o účetnictví,
  • Účetnictví podnikatelů 2009, edice Úplné znění č. 707. Obsahuje z. o účetnictví, vyhl. 500/2002 a ČÚS pro podnikatele. Nakl. Sagit, 69Kč.
  • Účetnictví nevýdělečných organizací 2009, edice Úplné znění č.705. Obsahuje zákon o účetnictví, vyhl. 504/2002 a ČÚS pro nevýdělečné organizace. Nakl. Sagit 59Kč.
  • Vzorový účtový rozvrh. Rozvaha a výsledovka 2009, edice Úplné znění č.709. nakl. Sagit 49Kč.
Metody výuky
Poslední úprava: Ing. Ondřej Kaprál (22.05.2018)

Kurz navazuje na účetnictví I.

Přednášky, složitější části výkladu pomocí prezentace v dataprojektoru, probírané řešené příklady dostává každý student na listech.
Sylabus
Poslední úprava: Ing. Ondřej Kaprál (22.05.2018)

 

1. Dlouhodobý majetek I 2. Dlouhodobý majetek II 3. Dlouhodobý majetek III 4. Zásoby I 5. Zásoby II 6. Vlastní kapitál 7. Účtování mezd 8. Daňová soustava, účtování daní 9. Daňová evidence 10. Komplexní příklad

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Ing. Ondřej Kaprál (19.01.2009)

Dopuručeno absolvování kurzu účetnictví I
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK