PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Podniková ekonomika a podnikatelské plánování II. - YBQ0006LI
Anglický název: Business Economics and Planning II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBQ0006LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: BLACKMAMBA (23.03.2009)
Po absolvování výše uvedeného kurzu budou studenti disponovat potřebnou teorií strategického plánování včetně dovednosti uplatňovat příslušné nástroje a techniky s cílem zajistit optimální fungování ziskových a neziskových organizací. Semináře budou probíhat formou přednášek včetně nácviku odpovídajících technik a nástrojů. Předmět se zabývá záležitostmi strategického plánování v ziskových a neziskových organizacích. V rámci jednotlivých přednášek se posluchači seznámí s teorií strategického plánování jako nezbytné součásti manažérských dovedností. Přiměřená pozornost bude věnována osvojení základních plánovacích technik a nástrojů.
Literatura
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)

  • Bárta J.: Strategické plánování pro neziskové organizace, NROS, Praha 1997

Sylabus
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)

Témata přednášek:

1. Východiska strategického plánování, potřeba plánování

2. Analýza výchozího stavu organizace, použité metody

3. Struktura a stanovování cílů, hierarchie cílů, poslání organizace

4. Volba strategie, ministrategie

5. Dosahování cílů ? organizování, řízení, motivování

6. Monitorování průběhu,

7. Kontrola

8. Řízení MBO

9. Nástroje a techniky strategického plánování

10. Rozhodovací tabulky

11. Metoda scénářů

12. Informační podpora strategického plánování

13. Moderní trendy v strategickém plánování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK