PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do teorie interaktivních médií - YBKC193
Anglický název: Introduction to Interactive Media Theory
Zajišťuje: Program SHV - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 30 (30)
letní:neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Daniel Říha, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Daniel Říha, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Daniel Říha, Ph.D. (10.01.2022)
Kurz se zaměřuje na základní východiska teorie interaktivních médií a její postupné proměny s ohledem na rozvoj forem kultury rozhraní, s důrazem na perspektivu humanitních studií.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Daniel Říha, Ph.D. (25.10.2023)

Povinná:

 • BENJAMIN, Walter.. Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. In BENJAMIN, Walter. Dílo a jeho zdroj . Praha: Odeon, , s. 17-47. ISBN ..
 • DVOŘÁK, Tomáš (ed.). Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: VVP AVU, 2010, s. ISBN .
 • MANOVICH, Lev. Jazyk nových médií. Praha: Karolinum, 2018, s. ISBN .
 • McLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Mladá Fronta, 2011, s. ISBN .
 • VIRILIO, Paul. Informatická bomba. : Pavel Mervart, 2004, s. ISBN .
 • LÉVY, Pierre. Kyberkultura. Praha: Karolinum, 2001, s. ISBN .

Doporučená:

 • FULLER, Matthew. Media Ecologies: Materialist Energies in Art and Technoculture. : MIT Press, 2006, s. ISBN .
 • HASSAN, R. and J. THOMAS. New Media Theory Reader. : Oxford University Press, 2006, s. ISBN .
 • HORÁKOVÁ, Jana. Konec dějin nových digitálních médií: Softwarová studia. In . Umění a nová média . : Masarykova univerzita, 2011, s. -. ISBN ..
 • FLUSSER, Vilém. Komunikológia. Bratislava: Mediálny Inštitút, 2002, s. ISBN .
 • LYOTARD, Jean Francois. postmoderno vysvětlované dětem. In LYOTARD, Jean Francois. O postmoderismu . : Filosofia, 1999, s. -. ISBN ..
 • VIRILIO, Paul. Vision Machine. : Indiana University Press, 1998, s. ISBN .
 • PARIKKA, Jussi. Geologie médií. Praha: Karolinum, 2020, s. ISBN 978-80-246-3914-7.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Daniel Říha, Ph.D. (10.01.2022)

1) Interaktivní média a kultura rozhraní
2) Genealogie médií
3) Diskurzy interaktivních médií
4) Principy interaktivních médií
5) Imediace, hypermediace, remediace
6) Hybridní média
7) Komunikologie
8) Teorie programovaných médií
9) Kulturní transkódování
10) Hloubková remixovatelnost
11) Interaktivní média a umění
12) Zlá média
13) Kulturní analytika

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Daniel Říha, Ph.D. (05.10.2022)

Písemný test v kombinaci se závěrečnou prací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK