PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Digitální obraz - YBKC187
Anglický název: Digital Images
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBK8004LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Aleš Svoboda
Vyučující: Mgr. Aleš Svoboda
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (07.01.2020)
Kurz nabízí možnost seznámit se s programem Processing, který propojuje tvořivé výtvarné přístupy s programovacími schopnostmi. Získání základních dovedností při práci s programovacím jazykem může vést k základům obecného pochopení vztahu tvořivé práce a počítačů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (07.01.2020)
Povinná:
  • Reas, Casey – Fry, Ben. Processing, A Programming Handbook for Visual Designer and Artists. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute . 2007. 978-0-262-18262-1.
Doporučená:
  • Shiffman, Daniel. The Nature of Code, Simulation natural system with Processing. Nákladem vlastním (Kickstarter). 2012. 978-0985930806.
  • Reas, Casey – McWilliams, Chandler – Barendse, Jeoren. Form+Code in Design, Art, and Architecture. New York: Princeton Architectural Press. 2010. 978-1-56898-937-2.
  • Bohnacker, Hartmut – Groß, Benedikt – Laub, Julia – Lazzeroni, Claudiu. Generative Design, Visualize, Program, and Create with Processing. New York: Princeton Architectural Press. 2012. 978-1-61689-007-3.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (07.01.2020)

Metodou výuky bude především práce na vlastních vizuálních projektech. Průběžně budou posilovány schopnosti účastníku rozvíjet ovládání programu a dospět k vlastním individuálním řešením. Výuka následně přejde ke konzultacím nad konkrétní tvorbou. Nezbytností je trvalá práce na projektu.
Základním prostředím bude program Processing.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (07.01.2020)

Podmínkou atestace je přiměřená účast, průběžné zpracování doporučených cvičení a vytvoření závěrečného programu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK