PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Digitální umění a nová média II. - YBKC184
Anglický název: Digital Art and New Media II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Aleš Svoboda
Vyučující: Mgr. Aleš Svoboda
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (07.01.2020)
Volné pokračování kurzu Digitální umění a nová média I. bude zaměřeno méně popisně a historiograficky, zato více problémově. Pokud předcházející kurz mapoval obsah "umění elektronického věku" (Popper, Wands), snaží se tento kurz spíše formou semináře diskutovat úspěchy a problémy uměleckých děl "digitálního umění a umění nových médií". Jde o témata "otevřenosti", "novosti", "interaktivnosti", "emergence", "imerze", "nové společenské angažovanosti", "hybridnosti", "mazání mezí stroj-člověk nebo stroj-organismus", atd. Souběžně bude kurz pátrat po osudu uměleckých prognóz a extrapolovat vývojové tendence umění nových médií.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (07.01.2020)
Povinná:
  • Dvořák, Tomáš. Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze. 2010. 978-80-87108-16-8.
  • Flašar, Martin - Horáková, Jana – Macek Petr a kol. . Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita. 2011. 978-80-21056-39-8.
  • Rusnáková, Katarína. V toku pohyblivých obrazov. Bratislava: Afad press. 2005. 8088675979.
Doporučená:
  • Lévy, Pierre. Kyberkultura. Praha: Karolinum. 2000. 80-246-0109-5 .
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (07.01.2020)

Každý účastník semináře si musí vybrat konkrétní téma vztahující se k náplni kurzu nebo článek z doporučené literatury nebo stať podle vlastního výběru.
Po schválení tématu student vypracuje referát 5-7 stran (1800 znaků/str).
Práce bude konzultována, na základě konzultace student připraví prezentaci (v PowerPointu nebo jiném programu) a přednese ji jako referát (cca 20 min), který bude v semináři diskutován.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Richard Davídek (07.01.2020)

Splnění kurzu na základě přiměřené účasti v semináři a vypracování a prezentace seminární práce s vlastním tématem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK