PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praktická hudba - YBKC182
Anglický název: Practical Music
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/27 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Jan Matásek, DiS.
Vyučující: Jan Matásek, DiS.
Neslučitelnost : YBK7004LI, YBK7004ZI
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (02.07.2019)
Hlavní náplní kurzu je uchopení každodenní zvukové zkušenosti a její převedení do veřejně interpretovatelné formy. Přitom není sledován ani hodnocen hudební obsah samotné performance, ale právě zdařilost formy přenosu myšlenky nebo zkušenosti prostřednictvím zvuku. Nejde tu tedy o technickou způsobilost ke hře na určitý nástroj, nebo ke zpěvu, ale o celistvé vyjádření v rámci prostoru, který poskytuje hudba ve svém nejširším vymezení.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (03.07.2019)

Povinná:

  • Bernstein, L.. O hudbě. Praha: Lidové noviny, 1996, s. ISBN 80-7106-120-4.
  • Černušák, G.. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1976, s. ISBN .
  • Dorůžka, L.. Panoráma populární hudby 1918-1978. Praha: Mladá fronta, 1981, s. ISBN .

Doporučená:

  • Zenkl L.. ABC hudební nauky. Praha: Editio Bärenreiter, 2014, s. ISBN 978-80-86385-21-1.
  • . . In Na hudbu? Měsíčník pro Novou Hudbu, Miracle, Uni - kulturní magazín. (): -.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (03.07.2019)

Studenti se mohou seznámit se základními teoretickými znalostmi, počínaje hudebním názvoslovím, možnostmi hudebních zápisů, jejich přednostmi a nedostatky. Studenti mají možnost zapsat myšlenku do grafické partitury s následnou analýzou. Dále prostřednictvím praktických hudebních ukázek ilustruje kurz rozdíly hudebních tradic některých národů. Součástí semináře je základní orientace v notovém zápisu, práce s dechem a hlasem, zamyšlení nad působení zvuků a hudby na psychiku a organizmus.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (02.07.2019)

100% prezence a aktivní účast na hudebních a zvukových projektech kurzu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (03.07.2019)

Prakticky zaměřený seminář, ve kterém se nepožaduje předchozí hudební vzdělání ani praxe.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK