PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do typografické práce - YBKC176
Anglický název: Introduction to Typography
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBK3007ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: ak. mal. Ditta Jiřičková
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (02.07.2019)
Náplní kurzu je základní orientace studentů při výtvarné práci s textem. Cílem kurzu je připravit studenta pro práci v redakční praxi. Rozvíjena bude jeho schopnost posoudit kvalitu a technické podmínky realizací v oblasti typografie.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (02.07.2019)

1) Historie - od Guttenberga přes tvůrce písem v dalších stoletích. Avantgarda 20. století.

2) Práce s písmem a sazbou dnes.

3) Proměny v čase. Vztah mezi nadčasovým a moderním, aktuálním.

4) Pravidla při práci s písmem a se sazbou.

5) Analýza konkrétních realizací v praxi.

6) Rekonstrukce sazebního zrcadla.

7) Významní světoví a naši tvůrci. (např. J. Tschichold, A. Frutiger, F. Muzika, J. Týfa, J. Solpera, Z. Ziegler, F. Štorm).

8) Ukázky z prací grafického designu a vizuální komunikace.

Řemeslná stránka. Práce s rukopisem. Výtvarný záměr a čitelnost. Obraz písma. Zrcadlo, sloupec, zarážka, proklad a prostrkávání. Korektury. Rekonstrukce grafické úpravy - záměr autora. Kniha jako architektura. Hledání hranice mezi volnotí výtvarného projevu a kázní řemesla.

Kurs může být doplněn návštěvou ve studiu DTP a návštěvou závěrečných semestrálních prací na katedře grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

Host - špičkový tvůrce, který představí svoji práci.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK