PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pilates - YBKC169
Anglický název: Pilates
Zajišťuje: Program SHV - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / 15 (15)
letní:neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (08.09.2021)
Kurs probíhá ve formě praktických cvičebních lekcí. Pilates je komplexní cvičební program, zahrnující 1) funkční aktivaci hlubokých vrstev svalů, které zajišťují stabilizaci páteře, pánve a kloubů, a 2) funkční zapojení povrchovějších vrstev svalů. V rámci Pilates tak dochází k bezpečnému a efektivnímu tréninku svalové síly, vytrvalosti, flexibility, koordinace a rovnováhy. Využívá se zásobníku Pilates-cviků v nejrůznějších modifikacích, s různými pomůckami (pro snadnější dosažení neutrálního postavení páteře, pánve a kloubů nebo pro ztížení cviku) a v nejrůznějších pozicích (stoj, sed, leh). Přínosem cvičení je posílení a vytvarování svalů, zlepšení mechanismu zapojovaní svalů do pohybu (zefektivnění pohybových stereotypů), zlepšení funkčnosti, stability a pohyblivosti kloubů a páteře, zlepšení držení těla, vyrovnávání svalových dysbalancí, zlepšení koordinace, flexibility a rovnováhy, odbourání stresu a psychického napětí, nácvik správného dýchání, zvýšení schopnosti kontroly pohybů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (18.09.2023)

Pro získání atestace je třeba dosáhnou 9 účastí: právě 9 presencí zakládá nárok na známku 3, 10-11 presencí na známku 2 a za 12 presencí účastnice obdrží  známku 1 (známkovací škála odvozena z počtu pátků, které jsou součástí výukového období semestru a na které nepřipadá státní svátek).

Pokud z jakýchkoliv důvodů studentka nestihne absolvovat potřebný počet cvičení v období semestrální výuky, je bez problémů možné doplnit si presenci během zkouškového období, kdy cvičení probíhá v obvyklém čase, tj. od 16.00. Cvičení je po celý semestr včetně zkouškového období otevřeno frekventantkám kursu za dohodnutou zvýhodněnou cenu, čehož lze využívat i v situaci, kdy ze strany studentky již bylo dosaženo takového počtu presenčních účastí, který zakládá nárok na jedničku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK