PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kritická teorie reklamy - YBKC167
Anglický název: Critical Theory of Advertising
Zajišťuje: Program SHV - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Václav Hájek, Ph.D. (29.09.2020)
V tomto kurzu budeme reklamu sledovat jako určitou praxi skrývání, které se samo tají pod maskou transparentnosti a přímočarosti. Budeme se zabývat otázkou skrytých metod a významů, které dohromady skládají ucelenou nepsanou ideologii, jednotný dobový obraz světa plný nevědomých klišé, diskriminací a předsudků. Hlavní metodou reklamy je (hrozba) vyloučení, rozdmýchávání strachu z asociálna, které je ovšem ve skutečnosti důsledkem reklamního průmyslu. Budeme vycházet z klasických kritických teoretiků jako Adorno ad. a naši argumentaci budeme rozvíjet na konkrétních příkladech reklamních témat a strategií.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (07.07.2019)

Povinná:

  • Adorno, Theodor. Schéma masové kultury. Praha: Oikoimenh, 2009, s. ISBN 978-80-7298-406-3.
  • Jacyno, Malgorzata. Kultura individualismu. Praha: Slon, 2012, s. ISBN 978-80-7419-104-6.
  • Jost, F.. Realita / fikce - říše klamu. Praha: Akademie múzických umění, 2006, s. ISBN 80-7331-056-2.

Doporučená:

  • Kracauer, Siegfried. Ornament masy. Praha: Academia, 2008, s. ISBN 978-80-200-1633-1.
  • Nejezchlebová, Lenka. Sex v reklamě. Liberec: Bor, 2010, s. ISBN 978-80-86807-88-1.
  • Benjamin, Walter. Teoretické pasáže. Praha: OIKOYMENH, 2011, 331 s. ISBN 978-80-7298-456-5.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Václav Hájek, Ph.D. (29.09.2020)

 Tématické okruhy:

1. reklama a tělo

2. reklama a rituál

3. reklama a existence

4. reklama a diskurz

5. reklama a svoboda

6. reklama a realita

7. reklama a umění

 

info pro podzim 2020: kurzy budou probíhat vesměs následujícím způsobem: jednou za čtrnáct dní bych nahrál na youtube přednášky, poslal bych vám v hromadných mejlech odkazy na ně a také soubory s obrázky a doplňující textíky. v té druhé čtrnáctidenní periodě bychom se zkoušeli potkávat na ms team, což se mi snad podaří zprovoznit :).
kdyby bylo něco hodně akutního, zavolejte mi či napište sms na 608 702 914.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (30.06.2019)

K atestaci je potřeba napsat esej na jeden z probíraných okruhů. Témata esejí lze předem konzultovat. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK