PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aerobik A - YBKC165
Anglický název: Aerobic A
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (35)
letní:neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBK6001ZI
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)
Kurz probíhá ve formě praktických cvičebních lekcí, které jsou koncipovány jako MIX, tj. zčásti jako cardio dance (choreografický aerobik), zčásti jako posilování (dynamické posilovací bloky + posilování na podložce). Cílem je převážnou část hodiny (75%) pracovat v režimu zvýšené metabolické (spalování tuků) a kardiovaskulární zátěže (trénink srdečně-cévního a dýchacího systému). V choreografické části hodiny vedle toho dochází k rozvíjení pohybové koordinace, kreativity a paměti, v posilovací části k tréninku svalové vytrvalosti.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)

Cvičení je určeno pouze ženám a koná se vždy v úterý od 14:00 do 15:00 ve FANatic studiu, nám.Míru 9, Praha 2 (budova Národního domu na Vinohradech, vchod ze Slezské ul.).

Do fitka je třeba dorazit nejpozději 10 minut před začátkem cvičení, abyste se po odbavení na recepci stihly v klidu převléci a v 14:00 byly už převlečené v tělocvičně. Seznam studentek zapsaných do kursu má k dispozici obsluha recepce, která také zaznamenává presenci: při příchodu je tedy třeba zřetelně uvést, že patříte do kursu a prokázat se (ISIC), jinak by vám účast na cvičení nezaznamenali a kromě toho by po vás chtěli o něco více, než je sjednaná cena pro frekventantky kursu (78,- Kč).

Pozdní příchod nelze akceptovat a to jak z důvodů principiálních, tak především z důvodů zdravotních; studentka, která přijde do fitka později než v 13.55, už nebude do hodiny vpuštěna. Pokud bude trvat na tom, že se chce cvičení zúčastnit, recepce ji to umožní, ale jako soukromé osobě, tedy za podmínek, které platí pro běžné klientky: nebude se jí týkat sleva pro účastnice kursu a navíc se jí účast na cvičení nezapíše do presenční listiny (tj. z hlediska formálního bude mít absenci).

Totéž, co o pozdním příchodu platí i o předčasném odchodu z hodiny: pokud nepůjde o nějakou akutní indispozici, kterou se mnou cvičenka zkonzultuje, nelze z hodiny odejít před koncem cvičení. Účast na cvičení, z něhož studentka odejde dříve, bude neplatná, i kdyby se jednalo o posledních 5 minut.

POZOR: Cvičení je součástí rozvrhu FANatic studia, který je k dispozici veřejnosti. Z toho vyplývá jednak nutnost začít a skončit v přesně daném čase, jednak nezbytnost každé jednotlivé cvičení zaplatit. V tomto ohledu byla pro účastnice kursu vyjednána zvýhodněná cena 78,- Kč. Ve fitness-studiu jsou k dispozici všechny potřebné cvičební pomůcky, které budeme využívat, samozřejmostí je uzamykatelná skříňka, sprchy, možnost zakoupit nápoje a drobné občerstvení.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (23.06.2019)

Pro získání atestace je třeba dosáhnou 9 účastí: právě 9 presencí zakládá nárok na známku 3, 10-13 presencí na známku 2 a za 14 presencí účastnice obdrží  známku 1 (tato škála je odvozena z počtu úterních cvičení, který se vešel do LS 19).

Pokud z jakýchkoliv důvodů studentka nestihne absolvovat potřebný počet cvičení v období semestrální výuky, je bez problémů možné doplnit si presenci během zkouškového období, kdy cvičení probíhá ve obvyklém čase, tj. od 14.00 do 15.00. Cvičení je po celý semestr včetně zkouškového období otevřeno frekventantkám kursu za dohodnutou zvýhodněnou cenu, čehož lze využívat i v situaci, kdy už studentka dosáhla takového počtu presenčních účastí, který jí zakládá nárok na jedničku.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)

 Předpokladem pro zápis do kursu je příslušnost k něžnému pohlaví (cvičení probíhá v dámském fitness studiu, kde nejsou zařízeni na pánskou klientelu, a proto je určeno jen pro ženy a dívky); nutné vybavení: pevná sálová obuv, sportovní oblečení; dále doporučuji láhev vody, ručník.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK