PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Modelování - YBKC164
Anglický název: Sculpture
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/27 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (12)
letní:neurčen / neurčen (12)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Vysvětlení: Místo konání: ZŠ Vodičkova.
Staré označení: YBK2010BI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Edita Devínska
Vyučující: Edita Devínska
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)
Blokový kurz, který rozvíjí plasticko-prostorové cítění studentů a který procvičuje prostorovou paměť a představivost.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (03.07.2019)

Povinná:

  • Zhoř, I.. Klíče k sochám. Praha: Albatros, 1990, s. ISBN 13-883-89.
  • Chlupáč, M.. Sochařství. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985, s. ISBN .
  • Chalupecký, J.. Na hranicích umění. Praha: Prostor, 1990, s. ISBN 80-85190-06-0.

Doporučená:

  • Zhoř, I.. Hledání tvaru. Praha: Mladá fronta, 1967, s. ISBN .
  • Lidický, K.. Modelování. Učební text vysokých škol. . Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, s. ISBN .

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (03.07.2019)

Zpracování všech požadovaných cvičení v průběhu blokového kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (03.07.2019)

Téma I: Doteky a pocity
Provedení: reliéf - mezi kresbou a plastikou
Praktické seznámení se základními vlastnostmi hlíny (hnětením, válením, natloukáním apod.). Nečekané výrazové možnosti plastického materiálu, uplatnění bezprostřednosti, upřímnosti, spontaneity.
Postup: vnitřní, z centra postupující růst objemů, od nejjednodušších vztahů k složitějším, hloubkové rozvrstvení výšky reliéfu tzv. plány.

Téma II: Svět přírodnin
Provedení: drobná plastika Snaha o absolutní zjednodušování formy. Přiblížení se ke skutečnému smyslu věcí vyžaduje oproštění se od sebe samého. Inspirací je příroda, její organické tvary (vejce apod.) a růst organických prvků. Geometrická interpretace rostlinných prvků.
Cíl je vytvořit pevnou napnutou formu oproštěnou od detailů a snaha o řád a harmonii (rovnováha, symetrie, proporce).

Téma III: Pohyb hmoty
Provedení: plastika nebo reliéf Pohyb oživuje hmotu a objemy, respektuje přirozené vlastnosti hlíny (tvárnost, možnost členitosti).
Postup: rozbrázdění, zářezy, záseky, zásahy do hloubky, perforace, členění.

Téma IV: Prostorové hry - Hledání tvaru v prostoru
Provedení: plastika Hmota v prostoru, její objem a tvar, obrys, modelace a světlo jsou tvárnými prvky sochařství. Hmota se v tvůrčích rukách proměňuje ve sdělení. Získává schopnost "mluvit".
Postup: začlenění hmoty do prostoru (statičnost objektu), předznamenání základních architektonických principů podpory a břemene. Geometrizace, tvarové zjednodušení forem, zahrnutí všech pohledů na předmět.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK