PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kaligrafie - YBKC163
Anglický název: Caligraphy
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Staré označení: YBK3001LI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jana Průšová
Vyučující: PhDr. Jana Průšová
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)
Psaní latinkového písma plochým perem.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Průšová (21.06.2019)

Doporučená:

  • František Muzika. Krásné písmo. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury , 1956, s. ISBN .
  • Claude Mediavilla. Calligraphie. Paris: Impimerie nationale éditions, 1993, s. ISBN .

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (01.07.2019)

Blokový kurz se skládá z nácviku psaní písma plochým perem.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)

Základy techniky kaligrafie plochým perem, způsob střídání slabých a silných tahů. Psaní verzálek a minusek bezserifové antikvy. Řazení znaků ve slovech a řádcích. Psaní krátkých textů. Následné psaní minusek a verzálek serifové antikvy a kurzívy.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Průšová (21.06.2019)

95% účast na kurzu a odevzdání 10 listů A3 psaného písma podle předlohy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK