PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Intermediální tvorba II. - YBKC162
Anglický název: Interactive Art II.
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/35 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neomezen (17)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Staré označení: YBK2016BI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
Prerekvizity : YBK2015BI
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (02.07.2019)
Na základě poznatků získaných v účasti v kurzu Intermediální tvorba I. má student vytvořit v průběhu kurzu samostatnou realizaci a obhájit ji před jeho účastníky. Cílem je ověřit si postoj tvůrce v procesu ověřování nových vizuálních znaků. Podle pokynů vyučujícího se také účastní při práci s účastníky Intermediální tvorby I.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (03.07.2019)

Povinná:

  • Liessemann, K. P.. Filozofie moderního umění. Olomouc: Votobia, 2000, s. ISBN 80-7198-444-2.
  • Vančát, J.. Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě. Praha: Karolinum, 2010, s. ISBN 978-80-24616-254.

Doporučená:

  • Chalupecký, J.. Úděl umělce. Duchampovské meditace. Praha: Torst, 1998, s. ISBN 80-7215-050-2.
  • Rezek, P.. Tělo, věc a skutečnost v současném umění. Praha: Jazzová sekce, 1982, s. ISBN .
  • Srp, K.. Minimal, earth, conceptual art. Praha: Jazzová sekce, 1982, s. ISBN .
  • Zhoř, I.. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, s. ISBN 80-04-25555-8.
  • Zhoř, I., Horáček, R., Havlík, V.. Akční tvorba. Olomouc: Univerzita Palackého, 1991, s. ISBN .
  • Bourriaud, Nicolas. Postprodukce : kultura jako scénář : jak umění nově programuje současný svět. Praha: Tranzit, 2004, 104 s. ISBN 80-903452-0-4.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (03.07.2019)

Účastníci kursu Intermediální tvorba II vytvoří návrh realizace, který bude schválen osobně při konzultaci, nebo ho zašlou ke schválení na níže uvedenou adresu. Návrh je koncipován tak, aby byl realizovatelný z materiálů, které si posluchač na vlastní náklady dodá nebo opatří na místě. Místo k realizaci navrhne do areálu školy tak, aby nenarušovalo užívání prostředí, v němž bude umístěno. Jiné místo k realizaci je možné po dohodě s vyučujícím. Bez schváleného návrhu se nelze kurzu zúčastnit! V případě, že posluchačem navržená realizace nezabere celou dobu kurzu, realizuje posluchač další zadání podle pokynů vyučujícího.

Začátek kurzu je v pondělí 3. října ve 20 hodin v Základní škole v Husinci u Prachatic, dopravu si zajišťují posluchači (např. autobus ze Smíchova, Na Knížecí, směr Prachatice, odjezd cca v 17 hodin). Konec kurzu je ve čtvrtek 6. října ve 12 hodin.

Ubytování zdarma v tělocvičně místní základní školy ve vlastních spacích pytlích a na vlastních karimatkách. K dispozici teplá sprcha a kuchyňka pro vlastní přípravu stravování, obchod s potravinami přes ulici. Vzhledem k případné práci venku zvolte přiměřené oblečení!!!

Kontakt ke konzultacím viz: jaroslav.vancat@fhs.cuni.cz <mailto:jaroslav.vancat@fhs.cuni.cz>.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (03.07.2019)

Blokový kurs v rozsahu 24 lekcí, v němž posluchač provede samostatnou realizaci výtvarného díla (objektu, performance, konceptu) podle vlastního návrhu, inspirovaného uměleckými metodami moderny či 60. let. Podmínkou účasti v kurzu je atestované absolvování kurzu Intermediální tvorba I.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (03.07.2019)

Atestaci posluchač získá za realizaci projektu a její reflexi (kolem 3000 úhozů, případně spojenou s dokumentací), ve které vysvětlí, co a jak by bylo možné z kurzu uplatnit v jeho vztahu ke skutečnosti, v dalším studiu na FHS (nikoli pouhý popis toho, co se v kurzu dělo!). Fyzickou účast na kurz nelze nijak nahradit (přihlášení a neúčastnící nejsou klasifikování). 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (03.07.2019)

Podmínkou účasti je účast na Intermediální tvorbě I. a vyučujícím schválený návrh realizace, předložený v písemné či grafické podobně v období zápisu do kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK