PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy videotvorby - YBKC158
Anglický název: The Basics of Video Production
Zajišťuje: Program SHV - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 40 (40)
letní:neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBK4009ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Daniel Říha, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Daniel Říha, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Daniel Říha, Ph.D. (29.09.2021)
Kurz seznamuje se základními vyjadřovacími prostředky videotvorby. Cílem je naučit se ovládat tyto prostředky při tvorbě kamerových zkoušek na téma jednoduchého snímku dokumentárního charakteru.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Daniel Říha, Ph.D. (29.09.2021)

Povinná:

  • Hakl R. a kol.. Digitální video. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. ISBN .
  • Harvey, B.. How to make your own Video or short Film. New York: How to Books, 2009, s. ISBN 9781848032576.

Doporučená:

  • Plazewski, J.. Filmová řeč. Praha : Orbis, 1967, s. ISBN .
  • Valušiak, Josef. Základy střihové skladby. V Praze: Akademie múzických umění, 2012, 143 s. ISBN 978-80-7331-230-5.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Daniel Říha, Ph.D. (29.09.2021)

1. Úvod, možnosti vybavení videotechnikou.

2. Přehled literatury, dokumentární formát a jeho specifika.

3. Typologie záběrů

4. Rakurs záběru. Optická kresba, hloubka ostrosti. Ohnisková vzdálenost objektivu, transfokátory.

5. Pohyby a vedení kamery (panorámy, jízdy, nájezd, odjezd, traveling).

6. Kompozice, vztahy objektů, prostředí.

7. Efekty a fotoanimace.

8. Zvuk, dialogy, komentář, ruchy a hudba ve videu. Synchronní a asynchronní zvuk.

9. Základní zásady klasické střihové skladby.

10. Import a příprava projektu

11. Základy postprodukce (střih ve vybraném editačním programu I.)

12. Základy postprodukce (střih ve vybraném editačním programu II).

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Daniel Říha, Ph.D. (29.09.2021)

Kamerové zkoušky na dokumentární téma, zahrnující celou škálu typů záběrů (minimální délka 3min, doporučená 5+ min), výsledné hodnocení v kombinaci s písemným testem.

 


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK