PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy videotvorby - YBKC158
Anglický název: The Basics of Video Production
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBK4009ZI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Daniel Říha, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Daniel Říha, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)
Kurz seznamuje se základními vyjadřovacími prostředky videotvorby. Cílem je naučit se ovládat tyto prostředky při tvorbě jednoduchého vlastního snímku dokumentárního charakteru.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (30.06.2019)

Povinná:

  • Hakl R. a kol.. Digitální video. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. ISBN .
  • Kennedy M., Kennedy, P.. Make Your Own Music Videos with Adobe Premiere. New York: WIley, 2002, s. ISBN 978-0764536762.

Doporučená:

  • Plazewski, J.. Filmová řeč. Praha : Orbis, 1967, s. ISBN .
  • Valušiak, Josef. Základy střihové skladby. V Praze: Akademie múzických umění, 2012, 143 s. ISBN 978-80-7331-230-5.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (30.06.2019)

1. Záběr - velikost záběru (VC, C, PC, PD, D, VD).

2. Rakurs záběru. Optická kresba, hloubka ostrosti. Ohnisková vzdálenost objektivu, transfokátory.

3. Pohyby předmětu a pohyby kamery (panorámy, jízdy, nájezd, odjezd, traveling).

4. Kompozice či vztahy objektů?

5. Triky a fotoanimace.

6. Zvuk, dialogy, komentář, ruchy a hudba ve videu. Synchronní a asynchronní zvuk.

7. Montáž - historický vývoj.

8. Základní zásady klasické střihové skladby.

9. Základy postprodukce (střih v Premiéře) I

10. Základy postprodukce (střih v Premiéře) II

11. Základy postprodukce (střih v Premiéře) III

12. Základy postprodukce (střih v Premiéře) IV.

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Aleš Svoboda (30.06.2019)

Vytvoření vlastního krátkého dokumentu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK